Voor Westerpark

Westerpark is een mooie wijk met grote ambities. We kunnen deze ambities waarmaken, als we aan de slag gaan met drie grote opgaven voor Westerpark: betaalbaar wonen, het klimaat en een leefbaar Westerpark. De afgelopen vier jaar hebben we daar een goede basis voor gelegd. Nu is het nodig dat we grote keuzes durven te maken voor het Westerpark van de toekomst

Het klimaat

Iedereen kan op verschillende manieren een steentje bijdragen aan het milieu. Daarom gaan wij onder andere groene tuinen stimuleren. Daarnaast wordt er meer hulp geboden bij het isoleren van woningen. De energietransitie moet betaalbaar en haalbaar zijn.

Voorzieningen in de buurt

Wonen in Westerpark is prettig. Toch mist de buurt voorzieningen zoals horeca of winkels. Wij willen dat voorzieningen altijd in de buurt zijn. Zo wordt Westerpark nog fijner om in te wonen.

Onze kandidaat

Westerpark heeft een fantastische kandidaat die de wensen en zorgen van het dorp wil vertegenwoordigen. Dirk Renckens staat voor Westerpark op plek 35