Voorwoord lijsttrekker Bart Lauwen

Breda maakt trots!

Breda maakt ons trots

D66 Breda is de partij die Breda verder vooruit wil helpen. De partij die met een positief, progressief verhaal vooruit kijkt naar morgen. Een partij die verantwoordelijkheid draagt, die uitdagingen niet uit de weg gaat en denkt in oplossingen, niet in problemen. Corona heeft ons laten inzien dat het anders kan. Dat het anders móet. We grijpen deze kans om het beter te doen.
 
De mensen in Breda hebben laten zien ontzettend veerkrachtig en creatief te zijn. Dat maakt trots. Breda maakt een plek die iedereen in onze gemeente thuis kan noemen. Of je nu in de Hoge Vucht woont of in de Haagse Beemden, in Prinsenbeek of in Princenhage: Breda is onze stad. De wijken en dorpen maken samen Breda. Een stad waar iedereen zich welkom voelt. En daar zijn we trots op. Samen met onze inwoners en ondernemers bouwen we verder aan een sterke toekomst.

Uitdagingen voor de toekomst

We begrijpen wel dat die toekomst nog onzeker is. De impact van corona is helaas nog elke dag voelbaar. Het virus is grillig en we zijn afhankelijk van landelijke maatregelen. Dat heeft enorm veel impact; mentaal en fysiek, van student tot ondernemer. D66 Breda wil binnen landelijke maatregelen doen wat lokaal mogelijk is. Door te blijven kijken naar wat er wél kan. Dat staat voor ons voorop. Op die manier doen we ons best om zekerheid en perspectief te bieden en Breda bruisend te houden. Tegelijkertijd vragen andere grote opgaven onze aandacht. Opgaven waar we lokaal hét verschil kunnen maken. 

Onze toekomst kent in ieder geval drie grote uitdagingen: betaalbare huizen, het veranderende klimaat en de kansenongelijkheid. De afgelopen vier jaar hebben we al een goede basis gelegd om deze crises te lijf te gaan. Met ons team hebben we een fundament gelegd, waarop we verder kunnen bouwen.
 
Met zes mensen in de raad en twee wethouders in het college hebben we laten zien dat we een betrouwbare en kundige partij zijn. Een partij waar je van op aan kunt. Die er staat als het nodig is. Om Breda klaar te maken voor de toekomst.

Vier jaar lang resultaten

De afgelopen jaren maakten we al werk van: 

– Nieuwe betaalbare huizen, met meer focus op huizen onder de € 350.000,-.  Zodat je portemonnee niet bepaalt of je in Breda kunt wonen.
– Gelijke kansen voor iedereen in Breda. Met Verbeter Breda als concreet plan. De Bredanaar staat centraal, binnen al onze keuzes voor onderwijs, de jeugdzorg en cultuur. Hiermee laten we zien dat we Breda samen maken. 
– Veel meer bomen en ander mooi groen. Met meer ruimte voor het water, door de Haven te verrijken met de Nieuwe Mark. Zodat Breda een stad in een park wordt. Dat is goed voor het klimaat én voor je gezondheid. 

Het fundament staat dus. En daar mogen we trots op zijn, maar het maakt tegelijkertijd bescheiden. De komende vier jaar moeten we namelijk veel verder bouwen. De handen uit de mouwen voor de grote uitdagingen van onze stad. 

Echte klimaatactie

De klimaatcrisis is immers allang geen theoretisch risico meer. Steeds heftiger weer hangt boven ons hoofd. Daarvoor moeten we actie ondernemen en ons goed voorbereiden. Daarom hebben we grote ambities. Want we moeten nu grote keuzes maken. We hebben niet de luxe om daar nog vier jaar mee te wachten. Daarom wordt Breda een stad in een park. Zij aan zij met inwoners slaan we de handen ineen om Breda groener te maken dan ooit tevoren. Met ondernemers werken we aan nieuw, groen ondernemerschap. Zo werken we samen aan de doelen van Parijs en zijn we voorbereid op wat komen gaat.

Kansen voor iedereen

Kansenongelijkheid is als een gif in de samenleving. Het mag niet zo zijn dat de plek van je wieg bepaalt hoe goed jij je ontwikkelt. Dat je niet kunt sporten omdat je ouders daar geen geld voor hebben. Dat je geen stageplek krijgt vanwege je afkomst. Of dat de wijk waar je woont bepaalt of je naar de bibliotheek kunt. Daarom pakken we deze ongelijkheid aan. Hiervoor maakt D66 Breda belangrijke, broodnodige keuzes, gericht op het aanpakken van de kern van de problemen en niet slechts op het bestrijden van de symptomen. Met altijd oog voor hoe beleid uitpakt voor mensen. Dat betekent een ongelijke aanpak, voor gelijke kansen. Om iedereen vrij te laten, maar niemand te laten vallen.

Betaalbare huizen

Daarnaast ziet D66 Breda in onze stad dat studenten, starters, jonge gezinnen, alleenstaanden en senioren bijna onmogelijk een betaalbaar huis kunnen krijgen. De woningmarkt zit op slot en de sleutel zit in meer betaalbare, middeldure huizen. 

We bouwen de hoogte in, voor meer betaalbare huizen én ruimte voor ons groen. Zodat leraren, verpleegkundigen en politieagenten kunnen wonen in de wijk waar ze werken.

We willen een stad die trots kan en mag zijn op haar prestaties. Breda als grote stad, om groots te kunnen dromen.

Keuzes durven maken

De uitdagingen van deze tijd vragen om een partij met visie, een partij die benaderbaar is en die durft op te komen voor iedereen. Breda vooruit, positief de toekomst in! Daarom hebben we de ambitie om de grootste partij te worden van deze mooie stad, onze Parel van het Zuiden. We hebben daarom uw hulp en uw stem hard nodig voor de toekomst. Om te kiezen voor een positief verhaal dat recht doet aan de uitdagingen van deze tijd, die we met elkaar moeten overwinnen. Om niet langer te wachten met echte klimaatactie, het uitroeien van kansenongelijkheid en het zorgen voor betaalbare huizen om in te wonen.

Op deze en andere onderdelen vindt u onze ambities, ideeën en standpunten in dit programma. Die gaan over uw directe leefomgeving. Ideeën die we alleen met uw steun kunnen omzetten in daden voor uw straat, uw wijk of dorp en onze stad.

Sluit je aan!

Sta op, doe mee! Ga samen met ons voor een sterke toekomst. Het moment is hier. 
De keuze voor een beter Breda ligt bij u. Maak die keuze. Zet met ons die stap. 

Help je mee aan de stad van morgen? 

Stem dan 14, 15 of 16 maart 2022 op D66 Breda.

Bart Lauwen
Lijsttrekker D66 Breda