Voor Ulvenhout

Ulvenhout is een mooi dorp met grote ambities. We kunnen deze ambities waarmaken, als we aan de slag gaan met de drie grote opgaven voor Ulvenhout: betaalbaar wonen, het klimaat en een leefbaar centrum. De afgelopen vier jaar hebben we daar een goede basis voor gelegd. Nu is het nodig dat we grote keuzes durven te maken voor het Ulvenhout van de toekomst.

Ulvenhout - Beeld: D66 Breda

Ulvenhout bereikbaar

Ulvenhout verdient het om niet alleen per auto bereikbaar te zijn. Wij zorgen voor goed openbaar vervoer. Daarnaast zetten wij ons in voor een snelle en comfortabele fietsverbinding naar het centrum.

Betaalbare huizen

Veel jongeren en starters kunnen geen betaalbaar huis vinden. Daarom gaan we sneller woningen bouwen in en rond Ulvenhout. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het dorpse en groene karakter behouden blijft. 

Verenigingsleven in Ulvenhout

De oude brandweerkazerne maakt plaats voor prachtige appartementen. Wij blijven ons inzetten voor de nieuwe carnavalsloods. Het verenigingsleven is immers cruciaal voor de leefbaarheid.