Voor Ruitersbos

Ruitersbos is een mooie wijk met grote ambities. We kunnen deze ambities waarmaken, als we aan de slag gaan met de drie grote opgaven voor Ruitersbos: betaalbaar wonen, het klimaat en een leefbaar centrum. De afgelopen vier jaar hebben we daar een goede basis voor gelegd. Nu is het nodig dat we grote keuzes durven te maken voor het Ruitersbos van de toekomst.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Een veilig Ruitersbos

Een veilige buurt is cruciaal voor iedereen. Daarom gaan wij de verkeersveiligheid verbeteren door onder andere een duurzame oplossing te vinden voor de Zuidelijke Rondweg. Daarnaast maken we de buurt veiliger en gaan we het groen beter onderhouden.

Betaalbare huizen voor Ruitersbos

Veel jongeren en starters kunnen geen betaalbaar huis vinden. Daarom gaan we betaalbare woningen bouwen in en rond Ruitersbos. Daarbij letten we op de verkeersdrukte en de lokale biodiversiteit.

Onze kandidaat uit Ruitersbos

Ruitersbos heeft een fantastische kandidaat op onze lijst staan. Annette Pieters staat op plek 32 en zal de wensen en zorgen van Ruitersbos vertolken.

Annette Pieters - Beeld: D66 Breda