Voor Princenhage

Princenhage is een mooi dorp met grote ambities. We kunnen deze ambities waarmaken, als we aan de slag gaan met drie grote opgaven voor Princenhage: betaalbaar wonen, het klimaat en een leefbaar Princenhage. De afgelopen vier jaar hebben we daar een goede basis voor gelegd. Nu is het nodig dat we grote keuzes durven te maken voor het Princenhage van de toekomst.

Een groener Princenhage

Princenhage kent veel groene initiatieven, zoals de plukroute, het Bielooppark en de groene buurtjes. Allemaal door gedreven mensen uit de buurt opgezet. Dat stimuleren en ondersteunen we. Goed voor het klimaat, de natuur, de wijk en elkaar.

Betaalbare huizen in
’t Aogje

Veel jongeren en starters hebben moeite om een betaalbaar huis te vinden. Daarom gaan we sneller huizen bouwen. Van die huizen moet ten minste 66% betaalbaar zijn. We bevorderen daarbij de doorstroming, staan open voor nieuwe manieren van wonen en maken duurzame woonvormen actief mogelijk.

Werk maken van
de nieuwe Doelen

Er moet geen drempel zijn om te bewegen, actie te zijn en elkaar te ontmoeten. Sporten is tenslotte essentieel om fysiek en mentaal gezond te blijven. In de huidige sporthal in Princenhage gaat dat steeds minder goed. Daarom gaan we wat D66 Breda betreft snel een nieuwe, moderner sporthal bouwen.

De Doelen heeft een flinke upgrade nodig. - Beeld: D66 Breda