Ons programma samengevat

We leven in een bijzondere tijd. De mensen in Breda hebben laten zien hoe ontzettend veerkrachtig en creatief zij zijn. Dit maakt trots. En verplicht om het anders te doen na deze crisis. Voor en in Breda. Onze wijken en dorpen vormen Breda als grote stad. Die verdient grote dromen en vraagt grootse daden. D66 Breda heeft hier de ambities en ideeën voor. Het is onze opdracht deze in praktijk te brengen en samen te gaan voor een sterke toekomst. Dit kan alleen met uw steun. Hier leest u waarom wij uw vertrouwen vragen. 

Zicht op Breda - Beeld: D66 Breda

Breda maakt thuis Breda is een plek om je thuis te voelen. Een betaalbaar huis vinden is alleen steeds lastiger. Dit gaan wij veranderen. Wij willen meer nieuwbouw voor elke portemonnee en meer sociale en middeldure huurwoningen. We maken duidelijke regels voor een huizenmarkt die iedereen een thuis biedt. Lees meer.
Breda maakt duurzaam De gevolgen van klimaatverandering merken we steeds vaker en heftiger. Voor een leefbare aarde is actie nodig. Ook in Breda. Dit biedt kansen. Voor een fijnere, schonere en groenere stad. Voor creatieve en economisch interessante innovaties. D66 staat voor duurzame huizen, schone energie, beschermde natuur en toekomstbestendige landbouw. Samen gaan we voor Breda als stad in een park. Lees meer.
Breda maakt kansrijk Iedereen verdient gelijke kansen. Zolang je afkomst je toekomst bepaalt ben je niet vrij. Gelijke kansen creëren betekent ongelijke keuzes maken. Voor het beste onderwijs. Voor hulp als dat nodig is. Van peuter tot puber. Van scholier tot student. Van wijk tot wijk. Met sport, cultuur, burgerschap en (huiswerk)begeleiding voor elk kind. Iedereen in Breda moet de beste versie van zichzelf kunnen worden. Lees meer.
Breda maakt gezond De plaats waar je wieg stond of waar je nu woont bepaalt helaas nog hoe gezond je bent. Dit vinden wij onacceptabel. Daarom maken we werk van een gezonde stad. Door te voorkomen en te genezen. Door sport toegankelijk en betaalbaar te maken. Door oog te hebben voor elkaar. D66 maakt Breda gezond voor de toekomst met aandacht voor fysiek en mentaal welzijn van al onze inwoners. Lees meer.
Breda maakt leefbaar Veiligheid en leefbaarheid zijn de basis voor een open en vrij Breda. Iedereen moet veilig zijn en zich veilig voelen. Voor D66 gaat het voorkomen en aanpakken van criminaliteit hand in hand. Een leefbare stad is een prettige stad, waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. D66 staat voor een bruisend Breda waar in elk deel van de stad voor elke doelgroep altijd iets te doen is. Lees meer.
Breda maakt creatief Kunst, cultuur, evenementen en horeca zijn de glans op de Bredase parel. Ze dragen bij aan een verbonden Breda waar we ons thuis voelen en kunnen ontspannen. Dit verdient waardering en perspectief. D66 Breda schat cultuur op waarde, doet recht aan makers, biedt ruim baan voor evenementen en geeft onze horeca de belangrijke plek die het verdient. Breda is een stad van makers en vermaak. Lees meer.
Breda maakt ondernemend Wie iets onderneemt krijgt energie en is gelukkiger. We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan onze Bredase samenleving en werkgelegenheid. Zij verdienen ruimte en vertrouwen. Regels die in de weg staan ruimen we op. D66 Breda staat voor een sterke economie en een ondernemende stad die werkt voor iedereen. Lees meer.
Breda maakt bereikbaar Wij staan voor snel, slim en schoon bewegen door Breda. D66 wil grote stappen zetten in deelmobiliteit, goed parkeerbeleid en de ruimte voor voetgangers en fietsers. Het bereiken van de binnenstad wordt aantrekkelijker met de fiets of het openbaar vervoer. De beste route in beperkte ruimte vraagt om duidelijke keuzes. Wij maken die. Van A naar B met D66. Onze blik op de weg is een blik op de toekomst. Lees meer.
Breda maakt betrokken De gemeente is er voor de mensen. Nooit andersom. D66 staat voor een lokale overheid die luistert naar problemen en werkt aan oplossingen. Het wordt makkelijker je stem te laten horen. De gemeente moet bereikbaar, benaderbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen. De Bredase belastingen worden eerlijker en schoner. In Breda staan we voor de D van D66. Lees meer.

D66 Breda maakt het graag waar 
Lees meer over onze ambities en hoe we deze willen realiseren in ons verkiezingsprogramma.