Leden D66 De Baronie kiezen voorzitter en secretaris

Op woensdagavond 1 juni jl. hebben leden van D66 De Baronie een nieuwe voorzitter en secretaris gekozen. Daarmee komt het bestuur weer op volle sterkte en is het weer klaar voor de toekomst.

Mariëtta Buitenhuis

Mariëtta Buitenhuis werd unaniem door de vergadering verkozen tot voorzitter en mocht hiermee de voorzittershamer overnemen van Bart Nieuwdorp die de afgelopen drie jaar voorzitter was. Zij heeft de afgelopen jaren binnen het bestuur de post van politiek secretaris Breda ingevuld en is daarmee geen onbekende binnen de afdeling. Mariëtta bedankt Bart voor zijn inzet afgelopen periode, die zich laat kenmerken als een drukke periode met een groeiend ledenbestand in een bijzondere, niet altijd gemakkelijke coronaperiode.

Mariëtta: “Onze afdeling staat met de drie gemeenten waar wij volksvertegenwoordigers leveren (Alphen-Chaam, Breda en Zundert) voor een aantal uitdagingen. Ik wil de afdeling weer bruisend maken in een periode dat dit (vanwege covid) een lastige opgave was. Dat wil ik in ieder geval gaan doen door de leden te betrekken bij een plan waarmee we de lijnen voor de afdeling voor de komende jaren te gaan uitzetten.”

Nicole de Jong

Ook Nicole de Jong is toegetreden tot het bestuur. Zij werd eveneens unaniem door de aanwezige leden gekozen en wel in de functie van secretaris. Nicole heeft ruime ervaring in diverse functies binnen D66 elders in het land en volgt Dirk Renckens op. Hij heeft deze belangrijke rol de afgelopen jaren op een constructieve wijze ingevuld. Na een verdiend dankwoord volgde uiteraard ook een terecht applaus voor de bestuursleden waarvan afscheid werd genomen.

Daarmee komt het afdelingsbestuur D66 De Baronie op 7 leden. Naast voorzitter en secretaris bestaat het bestuur uit: Robert Diske (penningmeester), Joris Knigge, Isis van Dijk, Rutger Pasman en Reginald Kluijtmans.