Langs bij de onderhandelingen

Op uitnodiging zijn Joek en Bart vandaag namens de fractie bij de onderhandelaars geweest om input te geven voor de coalitieonderhandelingen.

Joek: ‘’Namens de fractie heb ik de onderhandelaars meegegeven dat wij drie grote uitdagingen zien voor Breda. Klimaat & stedelijke ontwikkeling, kansengelijkheid en financiële degelijkheid.

Breda heeft een grote uitdaging op wonen en klimaat. Die kunnen we samen oppakken door in te zetten op grootstedelijke en duurzame ontwikkelingen in de stad. Kijk naar duurzame mobiliteit, hoogbouw en een groene buitenruimte.

Met Verbeter Breda zijn wij een programma gestart dat de tweedeling in Breda moet dichten. Dat programma moeten we doorzetten, juist van onderaf en zo breed mogelijk. Dus niet bij een groepje ambtenaren of één verantwoordelijke maar met een breed gedragen plan.

Daarnaast zien we de grote onzekerheid in de wereld en op economisch gebied. Daarom pleiten wij ervoor om in het licht van die onzekerheid financiële ruimte te houden. Zo zorgen we dat we goed voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen.

Vrijdag horen we wat er met input gedaan wordt. De manier waarop dit proces is vormgegeven – waarin partijen wensenlijstjes in mogen dienen en het daarna de black box van de onderhandelingen in gaat – vinden wij erg jammer. Wij roepen dan ook de onderhandelende partijen op om de luiken open te doen en de andere partijen echt mee te laten praten.”