Afgelopen week hebben we het droevige nieuws ontvangen van het plotselinge overlijden van Mieke Nuijen. Zaterdag 19 februari 2022 zal in ons geheugen blijven staan als de datum dat Mieke overleed op 70-jarige leeftijd.
 
Mieke heeft de afgelopen jaren in diverse Bredase D66-fracties gewerkt en bijgedragen aan het D66 geluid. Zo was ze actief als commissielid en vanaf 2014 een periode gemeenteraadslid. In deze rol heeft ze veel bijgedragen, vooral op het terrein van welzijn, zorg en cultuur. Mieke was een sociaal bewogen vrouw, die het welzijn en welbevinden van haar omgeving, binnen Breda maar zeker ook daarbuiten, aan het hart ging. 
 
We zullen Mieke herinneren als een markante, authentieke vrouw, die op haar eigen wijze het (raads)lidmaatschap van D66 Breda heeft ingevuld. Oprecht, vasthoudend, rechtstreeks, het hart op de tong. Soms meedogenloos in haar analyse. De onderste steen moest boven als haar rechtvaardigheidsgevoel dat vroeg. Maar altijd vanuit betrokkenheid en mededogen met haar medemens. De tekst op de rouwadvertentie omschrijft haar kijk op het leven op een mooie manier:
 
‘Geen moeilijkdoenerij, heb tot nu toe een fantastisch leven geleid’
 
We zullen haar kijk op het leven missen. We zullen haar analyses van de vragen van onze tijd missen. We zullen haar oprechte geluid missen. We zullen vooral Mieke missen.
 
We wensen alle nabestaanden heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur D66 De Baronie
Fractie en wethouders D66 Breda