Debatraad mei

Tijdens de raadsvergadering van mei kwam onder andere het plan voor de nieuwe ”HERO” buurt langs en dienden we daarnaast een tweetal moties in. We zien namelijk kansen in het bevorderen van de leefomgeving van insecten en bijen & een fietsvriendelijkere binnenstad!

De nieuwe
”HERO” buurt

Door de nieuwe HERO buurt in Brabantpark komen zo’n 400 nieuwe en duurzame woningen beschikbaar! Er komt een goede verdeling van sociale, middeldure en vrije sector woningen. Daarnaast geeft het plan ook ruimte aan huisartsen, horeca en winkels.

Deze nieuwe gezonde buurt in Breda krijgt veel mooie initiatieven!
– Alle woonstraten worden volledig autovrij en groen ingericht.
– De wijk zal speel- en sport elementen krijgen.
– Om overlast in de buurt te voorkomen van bezorgbusjes worden er pakketpunten geplaatst.
– De wijk krijgt een huiskamer waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
– Er zullen 10 deelauto’s en – bakfietsen beschikbaar worden gesteld.

Maai mei niet

De insecten- en bijenpopulaties in Nederland staan onder druk, en ook Breda blijft niet onberoerd. Om de biodiversiteit in onze stad te versterken en een gezonde leefomgeving te waarborgen voor bijen, hommels, vlinders en andere belangrijke insecten, hebben we een belangrijke stap gezet.

Door het niet maaien tijdens de voorjaarsbloei van bermen in de maand mei hebben bijen, hommels, vlinders en andere insecten genoeg eten. Daarom riepen we het college, met succes, op om te onderzoeken op welke plekken in Breda volgend jaar gedurende de maand mei niet gemaaid zal worden.

Een einde aan
overvolle
fietsenstallingen

”Maak werk van een fietsvriendelijkere binnenstad.”

Patrick Smans, raadslid D66 Breda

De overvolle fietsenstallingen in het centrum van Breda zorgen voor grote ergernissen bij bewoners en bezoekers. Het tekort aan beschikbare plekken leidt ertoe dat fietsen buiten de fietsenstallingen worden geplaatst, wat resulteert in ongemak en overlast. Het is hoog tijd om deze situatie aan te pakken!

De fiets is namelijk een duurzaam vervoermiddel en draagt daarnaast bij aan een leefbaardere en bereikbaardere binnenstad. Daarom riepen we het college, met succes, op om snel te onderzoeken waar in het centrum van Breda een extra fietsenstalling kan komen. Zodat iedereen zijn fiets gemakkelijk kan parkeren.