Debatraad Maart

Verschillende thema’s kwamen in de maand maart langs. Denk aan het Groenkompas, Verbeter Breda en Galderse Meren.

Clubcultuur

Allereerst is ons voorstel om de sluitingstijden tot 06:00 mogelijk te maken voor nachtclubs in Breda is aangenomen! Dit is goed voor de clubcultuur en dus voor Breda. Hiermee doen we recht aan de succesvolle pilots en de grote steun die er is onder Bredanaars. Die steun blijkt ook uit de bijna 2000 keer ondertekende petitie.

Verbeter Breda

Daarnaast is ons voorstel aangenomen om bewoners actief en laagdrempelig te betrekken bij het programma Verbeter Breda. Het uitgangspunt is mét en vóór de bewoners, alleen zo kunnen we werk maken van gelijke kansen voor elke Bredanaar. Met dit voorstellen pakken we dus kansenongelijkheid aan, ondersteunen we de initiatieven van bewoners zelf en zetten het beschikbare geld ook daadwerkelijk in voor de wijken die het nodig hebben.

Galderse Meren

We hebben daarnaast het college ideeën meegegeven voor het nieuwe gebiedsprofiel voor de Galderse Meren. D66 Breda mist nu namelijk aandacht voor het klimaat en de fietser. Zet daarom bijvoorbeeld in op OV en de fiets en parkeren op afstand en maak gebruik van circulair materialen gebruik. Het natuur-recreatiegebied moet een gebied blijven waar je duurzaam van je vrije tijd kunt genieten!

Groenkompas

Breda moet flink vergroenen, daarom deden we een voorstel om de ambitieuze groennormen in stand te houden. Elk bouwproject zien wij als een kans om te vergroenen, zeker in dicht bewoonde wijken is dat noodzakelijk. Het is daarom onbegrijpelijk dat ons voorstel om o.a. in de Belcrum de groenambities overeind te houden werd weggestemd

Hardcups

Tot slot moest er een besluit genomen over het inzetten van hardcups of softcups op evenementen. Er moet een einde komen aan de plastic soep en daarom is vanaf 2024 wegwerp-plastic verboden. D66 Breda kiest voor duurzaamheid, milieu & natuur en gebruiksgemak. D66 Breda kiest daarom voor hardcups: zodat evenement minder plastic afval hebben, ons milieu beter beschermd is, we minder restafval hebben en de festivalgangers een lekker stevige beker in handen hebben!