Breda in 2040: Groen, gezond en leefbaar

Groen en water bij het Kasteel van Breda - Beeld: Reginald Kluijtmans

Een groene, gezonde en leefbare stad is goed voor mens en dier. D66 wil werken aan die toekomst. In oktober 2021 vertelde lijsttrekker Bart Lauwen in de gemeenteraad welke keuzes D66 Breda daarvoor wil maken.

Visie voor de toekomst

Voor ons ligt een visie op het Breda voor de toekomst. Een ambitieus vooruitzicht over hoe Breda er in 2040 uit moet zien, zorgvuldig tot stand gekomen in goed overleg tussen deze gemeenteraad en de inwoners van onze mooie stad. Maar, ondanks het lange proces dat aan deze omgevingsvisie vooraf is gegaan, passeren we vanavond géén finishlijn. Integendeel! Het is een startschot. Het startschot om van goede ideeën wérk te maken. Dat begint vanavond. Met deze stippen aan de horizon, met deze visie voor de toekomst.

En die toekomst is groen. Die toekomst is gezond en die toekomst is leefbaar. Mét aandacht voor de dorpen. En daar mogen we als Bredanaars trots op zijn.


Als je plannen aan het maken bent voor de toekomst (2040 is niet om de hoek) moet je dúrven te dromen. En dat hebben we gedurfd. Die droom deel ik graag met u.

Stippen op de horizon

Het Breda van 2040 is een nieuwe wijk rijker door nieuwe woningen op ’t Zoet. Langs een levendige oever zien we in dát Breda een fantastische mix van groen én hoogbouw. Van werken én cultuur. We maken een einde aan de fysieke tweedeling richting wijken als de Haagse Beemden en de Hoge Vucht, zodat Bredanaars met elkaar verbonden kunnen zijn.

Varend vanuit de doorgetrokken nieuwe Mark kijken we uit op dit Breda. Richting ‘t Zoet zien we dan de bruggen die de nieuwe stadsdelen van Breda met elkaar verbinden. We zien de verticale bossen, met wellicht ‘’het zoete woud’’ als toepasselijke naam. Het Kasteel van Breda is vrijer toegankelijk en daarmee weer meer van Bredanaars geworden. We zien een Breda waarin we door slim omgaan met onze fysieke ruimte, een socialer Breda gekregen hebben. Een Breda waarin mensen elkaar meer dan óóit tevoren ontmoeten in onze Bredase parken. Bijvoorbeeld bij de schaaktafels in het Valkenberg, bij de nieuwe picknickbanken in het Wilhelminapark, bij de pop-up bar in het Van Sonsbeeck of bij het sportpark in Prinsenbeek. We zien een Breda waarin iedereen zichzelf mag zijn en kan zijn, waar er ruimte is om anders te zijn en anders te doen.

Betaalbare huizen voor iedereen

Dromen genoeg dus. En we zijn blij dat veel van de dromen die we eerder naar het college toe uitgesproken hebben, voedingsbodem hebben gevonden in deze omgevingsvisie.

Zo houden we de focus op betaalbaar bouwen en wonen. En dat blijven we het liefst doen in een groen Breda. Immers, iedereen heeft baat bij de bewezen rust en gezondheid die een groene en bosrijke stad met zich meebrengt. We zien dat in deze versie onze zienswijze over innovatief bouwen, sturen op soorten woningen en de instrumenten om te sturen op de betaalbaarheid terug zijn gekomen. Breda heeft immers met 26.000 woningen een flinke ambitie, aan het werk dus!

We zien ook dat er in Ulvenhout en Effen nieuwe zoekgebieden voor organische groei zijn geland. Dat geeft comfort aan de dorpen om uit te breiden, waarmee we een belangrijke zorg van bewoners wegnemen. Maar toch blijft de grootste opgave in de stad liggen, 90% maar liefst van de te bouwen woningen zullen binnenstedelijk gerealiseerd worden, wat ons betreft kijken we naar Little C voor inspiratie en richting. Een verstedelijkingsnorm om te sturen op verdichting blijft nog steeds een goede suggestie.

Breda klimaatneutraal

Een klimaatneutraal en groen Breda met betaalbare woningen is een droom die werkelijkheid kan worden. We houden de natuur hoog in het vaandel. Dat doen we door verticaal groen, door bij het bouwen van woningen rekening te houden met die natuur en door de ruimte die we hebben efficiënt te gebruiken. Dit geldt voor bedrijventerreinen, maar ook voor de plekken waar we de komende jaren mee aan de slag gaan, zoals ‘t Zoet.

Ambities

Er is dus veel om enthousiast van te worden. Het stemt mij en mijn fractie erg positief dat veel van wat goed is voor de stad, in deze omgevingsvisie verwoord is. Maar als kritisch raadslid wil ik het college uiteraard ook nog wat meegeven om het geheel nét nog wat te finetunen.

We zijn immers allemaal trots op de stoere, innovatieve en alternatieve locaties die in we in Breda hebben. Brack, Pier15, Stek. Laten we dan ook zorgen dat we deze concepten koesteren en dat we hen duidelijkheid kunnen geven over de toekomst. Dat we ondanks de grote woonambities die we hebben op die locaties, deze sfeer voor Breda niet verloren laten gaan. Dat we er alles aan doen om dit te laten landen op een plek waar het kan, waar het mogelijk is en bovenal waar het zekerheid heeft. In juni zeiden we immers al: het havenkwartier en de Belcrum zijn niet meer spannend, als je er alleen maar kunt wonen. En Princenhage is niet gezellig zonder de markt en belangrijke voorzieningen zoals een sporthal.

In 2019 diende mijn fractie al een motie in die opriep tot een goeie businesscase naar die nieuwe sporthal. Nu is het tijd om met elkaar er echt werk van te gaan maken. Sporten is gezond voor lichaam en geest. Daarom verdient Princenhage een gebouw waar je alle ruimte en mogelijkheid hebt om dat te doen.

Groen en gezond Breda

Tot slot is D66 Breda ervan overtuigd dat we met de Omgevingsvisie de lijnen uitzetten om te werken aan een gezond en groen Breda in 2040. Laten we van deze abstracte lijnen snel concreet werk maken. Groen om van te genieten, parken om in te bewegen, pop up barretjes waar we gezellig wat kunnen drinken en picknickbankjes om onze buren te ontmoeten. Breda heeft ruimte genoeg om groen, genieten en bewegen een plek te geven. Laten we die ruimte dan ook slim gebruiken.

Een mooie toekomst tegemoet

Ik begon mijn betoog door hardop te dromen. We dromen van een groen, gezond en stedelijk Breda. En deze Omgevingsvisie zet de stippen op de horizon van dat Breda. Het geeft richting aan onze mooie stad en daarmee richting aan Bredanaars. Met dit plan in de hand gaan we een mooie toekomst tegemoet.

Maar – en wethouder de Beer zei het al – dit stuk is niet in beton gegoten. De Omgevingsvisie ademt mee, met haar tijd en met Breda. Vol ambitie en plannen kijken we dan ook uit naar de toekomst, we mogen trots zijn op Breda.Voorzitter, dit is dus geen eindpunt maar een startschot en ik nodig mijn collega’s uit de raad en alle inwoners van Breda ook uit om de komende jaren daar met elkaar over in gesprek te blijven.

Met deze omgevingsvisie kijken we omhoog en niet omlaag, kijken we vooruit en niet achterom en durven we te dromen én te doen.