D66 komt met alternatief op begroting college: ‘’broodnodige blik op de toekomst.’

Elk najaar bespreekt de Bredase gemeenteraad de gemeentelijke begroting waarin het geld voor de komende jaren verdeeld wordt. Een belangrijk document dus. Volgens de D66-fractie ontbreekt het de voorliggende begroting serieus aan een broodnodige blik op de toekomst en bijbehorende stevige keuzes. Zo serieus dat we een alternatief hebben opgesteld, waarin we maar liefst 50 miljoen euro een duurzamere en socialere bestemming geven. Fractievoorzitter Joek van Pul: ‘’Zeker in tijden voor crises en grote maatschappelijke opgaven moeten er stevige keuzes gemaakt worden om Breda sterker uit de crisis te laten komen en klaar te maken voor de toekomst.’

Klimaat
Eén van die andere keuzes zit in het omgaan met de klimaat- en energiecrisis. In de huidige plannen van het college worden de Bredase klimaatdoelen nog niet gehaald. Dat laat volgens Van Pul klaarhelder het gebrek aan lange termijn denken zien: ‘’We lezen in de krant dat we echt volle bak aan de slag moeten om een klimaatcatastrofe te voorkomen. Dan is onze eigen doelen halen wel echt stap 1.’’ In het voorstel van D66 worden de doelen wel gehaald.

Betaalbare energierekening
Dat doen we bijvoorbeeld door huishoudens ook op de lange termijn aan een lagere energierekening te helpen. Van Pul: ‘’Het is onbegrijpelijk dat we middenin een energiecrisis niet alles in het werk zetten om Bredanaars te ondersteunen om hun energierekening betaalbaar te maken.’’ In ons alternatief stelt D66 voor om het verduurzamingsfonds voor het isoleren van huizen te verdubbelen naar 10 miljoen euro. Voor ondernemers, buurthuizen en sport- en cultuurverenigingen komt nog eens 5 miljoen euro beschikbaar. Ook studenten en andere Bredanaars die net buiten de energietoeslag vallen zouden in ons alternatief niet tussen wal en schip vallen.

Ruim baan voor de fiets
Ook op het gebied van mobiliteit wil D66 een flink groenere weg inslaan dan het college. Van Pul: ‘’De tijd van investeren in fossiel is echt geweest. We moeten van grijs, druk en vervuilend naar groen, leefbaar en duurzaam. Dat betekent ruim baan voor de fiets.’’ We stellen daarom voor om flink geld uit te trekken voor een nieuwe fietsenstalling, investeringen in fietspaden, maar ook voor een verbetering van het OV naar de dorpen en omliggende steden.

Kansengelijkheid
Naast klimaat en duurzaamheid merkt de D66-fractie ook op dat er in de plannen van het college te weinig werk wordt gemaakt van kansengelijkheid. Van Pul: ‘’Juist in tijden van crisis is het dringend noodzakelijk dat kansengelijkheid hoog op de agenda staat.’’ In de D66-begroting wordt de inzet op het programma voor aandachtswijken ‘Verbeter Breda’ verhoogd met maar liefst 2,2 miljoen euro. Daarnaast schrappen we de geplande miljoenenbezuiniging op het sociaal werk en de sportcoaches.

Dekking
Duidelijke keuzes dus, waarbij aandacht voor het klimaat en kansengelijkheid de toon zetten. We hebben in ons plan vanzelfsprekend ook rekening gehouden met hoe we hiervoor gaan betalen. Van Pul: ‘’Om Breda klaar te maken voor de toekomst moeten we echt flink investeren. Daarvoor willen we de Onroerendezaakbelasting (OZB) iets verhogen, met 5%. Dat kost de gemiddelde woningeigenaar maar iets meer dan twee tientjes per jaar en stelt Breda in staat om weer een groenere en socialere weg in te slaan. Bovendien maken we in onze plannen de verdeling in woonlasten tussen huurders en woningeigenaren een stuk eerlijker.’’
 
Ook de afvalstoffenheffing stijgt in de plannen van D66, maar wel minder dan de stijging die het college voor ogen heeft: 1% versus 2%.
 
Hoe de andere partijen op het D66-alternatief reageren moet nog blijken, 10 november gaat de gemeenteraad over het voorstel in debat.