Nawoord programmacommissie

Lijsttrekker Bart Lauwen (links) en voorzitter van de programmacommissie Hans Teunissen (rechts) op de campus van BUAS met het verkiezingsprogramma. - Beeld: Reginald Kluijtmans

Dit programma maakt trots. Hierin formuleren we onze ambities voor de periode 2022-2026. Een periode die cruciaal is voor de toekomst van Breda en voor het vertrouwen in elkaar en in de politiek. 
 
We kijken terug op een waardevol proces. Samen met een groep Bredase D66’ers hebben we met veel mensen gesproken in onze stad en onze dorpen. Zij hebben bijgedragen aan onze ideeënvorming en daarmee aan de realisatie van dit programma. Wij zijn hen veel dank verschuldigd. 
 
Het is helaas onmogelijk iedereen bij naam te noemen, maar wij danken in het bijzonder: Samer Al-Balawneh, Paul de Beer, Bas Berendse, Marianne de Bie, Sophie de Boeij, Joyce de Goede, Mervin Haans, Tim van het Hof, Soufian Kappé, Maudy Keulemans, Reginald Kluijtmans, Joris Knigge, René van Kuijk, Patrice Matthee, Hans van Mensvoort, Mustafa Mohamed, Guus Niessen, Rutger Pasman, Joek van Pul, Bernice Scheurkogel en Sabine Wanmaker. 
 
Bovendien spreken wij onze grote waardering uit voor de inzet en scherpte van onze redactieraad, bestaande uit Mark Littooij, Sjoerd Looijen en Patrick Smans. Tot slot danken wij de leden van D66 Breda die het programma hebben aangescherpt en vastgesteld op 26 januari 2022. 
 
Onze ambities staan op papier. Nu is het onze opdracht deze in de komende periode in praktijk brengen en samen te gaan voor een sterke toekomst. Dit kan alleen met uw steun. 
 
D66 Breda maakt het graag waar. 
 
Bart Lauwen
Lijsttrekker

Hans Teunissen
Voorzitter Programmacommissie