Theo Knijff

Theo geeft aan: “De afdeling De Baronie is uitgebreid van twee naar drie plaatselijke afdelingen met zetels in de gemeenteraad. Fracties in twee kleinere gemeentes en één grote gemeente, elk met hun eigen doelstellingen en achtergrond. Maar wel alle drie met dezelfde ideeën wat betreft het aanpakken van de grote vraagstukken op het gebied van wonen, klimaat, natuur, stikstof, werken, cultuur, et cetera.” Daarom zijn korte lijntjes en gezamenlijke afstemming vanuit het afdelingsbestuur volgens Theo belangrijk.