Joris Knigge

Joris Knigge - Beeld: D66 Breda

Joris Knigge voelt zich met zijn vrouw, een peuter en een kleuter goed thuis in de parel van het zuiden. Hij is al sinds zijn studententijd in Delft een betrokken organisator van bijeenkomsten, programma’s en evenementen die een maatschappelijk thema hebben.

Hij interesseert zich erg voor de manier waarop we deze zaken en de ambities die we willen bereiken organiseren en richting geven. De richtingswijzers van D66 sluiten hier goed aan bij zijn eigen waarden en drijfveren. In Rotterdam is hij een aantal jaren voorzitter geweest van de themagroep duurzaam, de afdelings ‘denktank’ voor de partij, de raad en de wethouders.

Nu in Breda wil hij graag zijn strategische kennis en kunde inzetten voor de bredase afdeling. Graag levert hij bijdrages om de politieke ambitie en ideevorming voor de afdeling en de leden van fractie en college te versterken. Hij fungeert hier als verbinder tussen verenigingsbestuur en de fractie, als politiek secretaris.