Gelijke kansen voor iedereen

Bekijk de video

Bekijk de video: kansen voor iedereen. - Beeld: D66 Breda

Iedereen heeft recht op dezelfde goede kansen. Maar helaas heeft de plek waar je wieg staat nog steeds invloed op de kansen die je in onze samenleving krijgt. Die ongelijkheid in kansen zien we op allerlei plekken terug. Er zijn geen eenvoudige oplossingen om kansenongelijkheid weg te nemen, maar dat betekent niet dat we op onze handen moeten zitten.

D66 Breda vindt het onze verantwoordelijkheid om oorzaken en gevolgen van kansenongelijkheid binnen de gemeente keihard aan te pakken. Daarbij kiezen we voor de mensen en buurten waar we de meeste impact kunnen hebben. Zo laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.  

Kinderen zijn samen aan het leren - Beeld: D66

Kansrijk onderwijs De eerste levensjaren zijn cruciaal in de vorming van jonge mensen. Te vaak zien we dat kinderen al in deze fase een achterstand oplopen, bijvoorbeeld in hoe goed ze de Nederlandse taal beheersen.

Voor díe kinderen maken we het mogelijk om vanaf 2 jaar oud gratis gebruik te kunnen maken van de voorschoolse opvang. Dat doen we in de buurten waar dat het hardst nodig is. Alle Bredase kinderen moeten daarnaast vanaf 3 jaar naar school kunnen gaan.
Goed en gezond eten Bovendien komt het ook in Breda voor dat ouders niet genoeg geld hebben om een ontbijt te maken, of niet genoeg tijd om een gezonde lunch te maken. Onderzoeken tonen tegelijkertijd keer op keer aan dat voedzame, gezonde voeding essentieel is om het meeste uit de werk- of schooldag te halen.

We laten deze kinderen daarom niet in de kou staan. Basisscholen gaan aan alle kinderen ontbijt en lunch aanbieden, want op een lege maag kun je niet leren. 
Een rijke schooldag Wat D66 Breda betreft is de school een ontzettend belangrijke plek in de ontwikkeling van jongeren. Dat begint bij de basis: het beste onderwijs in de beste gebouwen. Maar wat ons betreft gaat het verder dan dat.

Om de kansen van jongeren te vergroten zorgen we voor een rijke schooldag, met sport, cultuur, burgerschap en (huiswerk)begeleiding voor ieder kind. Scholen werken daarvoor samen met maatschappelijke organisaties en sportverenigingen.
Sport en cultuur voor ieder kind Ook buiten school moeten kinderen kunnen deelnemen aan cultuur en kunnen sporten. Het is niet uit te leggen dat een kind niet kan gaan hockeyen, omdat het voor de ouders te duur is. Of het nou judoën, tennissen of volleyballen is, het belangrijkste is dat kinderen gaan en blijven sporten. Dan moet je wel iets kunnen doen wat je echt leuk vindt!

Daarom is de contributie wat ons betreft straks voor elke sport voor elk kind hetzelfde. Samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda zorgen we er bovendien voor dat de contributie voor kinderen geen drempel meer is. Dat heeft nog een ander voordeel: we zorgen dat kinderen elkaar ontmoeten en samen leren spelen. Zo worden de sportkantine en het clubhuis een betere afspiegeling van de samenleving.
Taal is de basis Om goed mee te kunnen doen in onze samenleving is het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal goed beheerst. Niet in alle gezinnen wordt goed Nederlands gesproken.

Voor kinderen die dat nodig hebben, organiseren we daarom extra taallessen. Dat doen we ook voor statushouders. Zo zorgen we ervoor dat iedereen actief kan meedoen aan de samenleving.  
Een nieuwe bibliotheek Als het aan D66 Breda ligt openen we in de Hoge Vucht een nieuwe vestiging van de bibliotheek. Een bibliotheek waar je boeken kunt lenen helpt bij de taalontwikkeling. Zo krijgt iedereen de kans om goed te leren lezen en schrijven. Bovendien is de bibliotheek een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar je samen leuke activiteiten doet en ontdekt.
Een stabiel thuis Om je goed te kunnen ontplooien is een stabiele thuissituatie essentieel. In sommige gezinnen spelen echter problemen, zoals moeite om de eindjes aan elkaar te knopen of problemen met de gezondheid.

We zorgen daarom voor buurt- en wijkteams die gezinnen helpen met alle soorten problemen. We zorgen er ook voor dat regels gezinnen niet in de weg zitten.

We stimuleren vrijwilligerswerk als gewoon werk (nog) niet lukt. Wat D66 Breda betreft moeten mensen met een uitkering tot 120% kunnen gaan verdienen, zonder dat ze op hun uitkering gekort worden. Ook mensen die willen samenwonen moeten dat kunnen doen zonder dat ze meteen gekort worden.
Een veilige plek om op te groeien Kinderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. We stimuleren daarom steungezinnen om dat mogelijk te maken. Daarnaast gaan we wijkmanagers en vrijwilligers meer handvatten geven om vroeg gewelddadige situaties en andere problemen te signaleren. Tegelijkertijd werken we de wachtlijsten in de jeugdzorg zo snel mogelijk weg. 

Wanneer gezinnen door een moeilijke scheiding gaan, bieden we daarbij ondersteuning. Dat is goed voor het hele gezin. Zo zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat de druk op gezinnen afneemt en alle kinderen een veilige plek hebben om op te groeien.

Kansengelijkheid is nog veel breder dan wat we hier beschreven hebben. Voor D66 Breda is het verbeteren van kansengelijkheid een rode draad in alles wat we de komende periode doen. Samenwerking is daarvoor essentieel. Als we elkaar niet ontmoeten, niet met elkaar het gesprek aangaan, als we niet proberen ons in te leven in de ander en als intolerantie de boventoon voert, komen we er niet.

D66 Breda zoekt daarom de samenwerking met andere partijen die onze waarden delen en die geen mensen buitensluiten. Alleen dan kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen in Breda dezelfde kansen heeft. Zo laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.