Voor de Heuvel

De Heuvel is een mooi wijk met grote ambities. We kunnen deze ambities waarmaken, als we aan de slag gaan met de drie grote opgaven voor de Heuvel: betaalbaar wonen, het klimaat en een leefbaar centrum. De afgelopen vier jaar hebben we daar een goede basis voor gelegd. Nu is het nodig dat we grote keuzes durven te maken voor de Heuvel van de toekomst.

Een duurzame wijk

We gaan door met het isoleren en verbeteren van sociale huurwoningen. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar scheelt ook in de portemonnee. Daarnaast is sociale duurzaamheid cruciaal. Daarom steunen wij mensen met een financiële achterstand.

Goed wonen in de Heuvel

Veel jongeren en starters kunnen geen betaalbaar huis vinden. Daarom gaan we sneller woningen bouwen in en rond de Heuvel. Hierbij letten we op de leefbaarheid door bijvoorbeeld het stimuleren van goede voorzieningen op het Msg. Nolensplein en Dr. Struyckenplein.

Onze kandidaat uit de Heuvel