Voor de Haagse Beemden

De Haagse Beemden is een mooie wijk met grote ambities. We kunnen deze ambities waarmaken, als we aan de slag gaan met de drie grote opgaven voor de Haagse Beemden: betaalbaar wonen, het klimaat en een leefbaar centrum. De afgelopen vier jaar hebben we daar een goede basis voor gelegd. Nu is het nodig dat we grote keuzes durven te maken voor de Haagse Beemden van de toekomst.

D66 in de Haagse Beemden - Beeld: D66 Breda

Genoeg groen voor iedereen

Verschillende gebruikers van het groen in de Haagse Beemden lopen elkaar soms in de weg. Daarom willen wij de groene ruimtes beter inrichten zodat de picknicker geen last heeft hondenpoep. Iedereen moet ongestoord kunnen genieten.

Betaalbare huizen in de Haagse Beemden

Veel jongeren en starters kunnen geen betaalbaar huis vinden. Daarom gaan we sneller woningen bouwen in en rond de Haagse Beemden. Daarbij letten we op de veiligheid op straat en het toevoegen van voorzieningen.

Onze kandidaten in de Haagse Beemden

De Haagse Beemden heeft maar liefst twee kandidaten die de zorgen en wensen van de wijk gaan vertolken. Jeroen Slobbe op plek 24 en Bernice Scheurkogel op plek 30.