Voor Effen

Effen is een mooi dorp met grote ambities. We kunnen deze ambities waarmaken, als we aan de slag gaan met drie grote opgaven voor Effen: betaalbaar wonen, het klimaat en een leefbaar Effen. De afgelopen vier jaar hebben we daar een goede basis voor gelegd. Nu is het nodig dat we grote keuzes durven te maken voor het Effen van de toekomst.

Voor een leefbaar Effen

In Effen zetten we in op een betere toezicht en handhaving, om de ondermijning en dumpingen tegen te gaan. Samen met de gemeente houden we Effen schoon en leefbaar. We zetten ons in voor meer voorzieningen in ons mooie Effen!

Meer huizen voor Effen

Wij vinden het belangrijk dat Effenaren in Effen kunnen blijven wonen, daarom zetten we in op nieuwe betaalbare huizen voor starters en senioren. Maar dan wel met behoudt van het mooie dorpskarakter

Onze Effense kandidaten

D66 Breda heeft maar liefst twee kandidaten in de top 10 staan die uit Effen komen. Lijsttrekker Bart Lauwen en Samer Al-Balawneh (9).