Breda moet bruisen!

Juni 2023. Een jaar na de presentatie van het bestuursakkoord en het startschot van een nieuwe coalitie van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Een mooie mijlpaal om even op te gaan zitten en terug te kijken. Wat is er na een jaar allemaal terecht gekomen van de ambitie om Breda te laten bruisen in cultuur, horeca en evenementen? Zetten we de positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren door of zakken we af naar een slapend, zelfgenoegzaam provinciestadje?

De vraag stellen is ‘m beantwoorden. Want als we de balans opmaken ziet het er niet goed uit. Het afgelopen jaar zijn bewust en onbewust keuzes gemaakt waarvan onze levendige stad steeds het kind van de rekening was.

Cultuur

De cultuursector heeft flinke klappen gekregen door corona. Je zou zeggen: alle hens aan dek om de sector er weer bovenop te helpen. Maar daar zien we weinig van terug. Op de hele sector werd bezuinigd, de broodnodige ruimte voor clubcultuur werd maar moeizaam gegeven en van onze Bredase cultuurnacht is de terugkeer nog lang niet zeker.

Terwijl: cultuur is juist wat ons bindt. Culturele makers zetten onze stad in bloei. Zij vernieuwen, inspireren en verkennen vanuit de rafelranden de samenleving van de toekomst. De huidige staat van cultuur in Breda baart ons daarom serieuze zorgen.

Horeca en evenementen

Ook de Bredase horeca en evenementen verdienen steun in de rug na de zware coronajaren. Wat is het dan teleurstellend om van die steun zo weinig terug te zien. De tarieven voor Bredase evenementen – die het al zo zwaar hebben – werden verdubbeld, de nachtbussen verdwenen en Stek, Pier15 en Oostkust werden met een muur van onmogelijkheden geconfronteerd.

Dat past niet bij een grote stad als Breda. In een stad van dit formaat hoort het juist te bruisen. Grote groepen in de stad hebben daar behoefte aan. We moeten daar dus juist ruimte aan geven. Maar als we gaan handhaven op regels omdat een enkeling overlast ervaart, verdwijnen complete creatieve initiatieven die bij uitstek voorzien in die behoefte vanuit de stad. Met de beperkte ruimte die we dus hebben, moeten we onze verschillen accepteren: leven en laten leven. We moeten durven kiezen voor een bruisend Breda.

Keuzes

Jarenlang zetten coalities, met en zonder D66, zich al in om Breda te ontwikkelen. Naar een hoger niveau te tillen. Te laten bruisen in creativiteit en ondernemerschap. En met resultaat,
zo mogen we wel stellen. Maar na de klap van corona merken we weinig meer van die ambitie.

Natuurlijk begrijpen we dat geld niet gratis is en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Maar hoe de ruimte en middelen nu ingezet worden, doet geen recht aan de ruimte die de cultuur, horeca en evenementen nodig hebben.

Nu koersen we af op Breda als slapende, zelfgenoegzame provinciestad, waar alle creativiteit en spanning uit verdwijnt en waar je als vrijzinnige creatieveling gewoonweg weinig te zoeken hebt. Laten we dus ruimte geven aan elkaar, kijken naar wat er wel kan in plaats van wat er niet mag en Breda weer laten bruisen in cultuur en creativiteit.