Voor Brabantpark

Brabantpark is een mooie wijk met grote ambities. We kunnen deze ambities waarmaken, als we aan de slag gaan met de drie grote opgaven voor Brabantpark: betaalbaar wonen, het klimaat en een leefbaar centrum. De afgelopen vier jaar hebben we daar een goede basis voor gelegd. Nu is het nodig dat we grote keuzes durven te maken voor Brabantpark van de toekomst.

Groen van kwaliteit

Brabantpark is al een groene wijk. De wijk kan toch groener en de kwaliteit van het bestaande groen kan omhoog. Daarom versterken wij het Brabantpark en groene aders zoals de Molenleij. 

Betaalbare huizen in Brabantpark

Veel jongeren en starters kunnen geen betaalbaar huis vinden. Daarom gaan we sneller woningen bouwen in en rond Brabantpark. Hierbij letten we op de verkeersveiligheid, geluid en fijnstof.