Aandacht voor de Blauwe Kei

Blauwe Kei is een mooie wijk met grote ambities. We kunnen deze ambities waarmaken, als we aan de slag gaan met drie grote opgaven voor Blauwe Kei: betaalbaar wonen, het klimaat en een leefbaar Blauwe Kei. De afgelopen vier jaar hebben we daar een goede basis voor gelegd. Nu is het nodig dat we grote keuzes durven te maken voor het Blauwe Kei van de toekomst.

Een groenere buurt

Wonen in Blauwe Kei moet nog fijner worden. Wij gaan de wijk groener maken. Daarom toveren we het Erasmusplein om naar een groene en leuke plek om te ontmoeten. Daarnaast stimuleren we tuineigenaren om hun tuinen groener in te richten.

Betaalbare huizen in de Blauwe Kei

Veel jongeren en starters kunnen geen betaalbaar huis vinden. Daarom gaan we sneller huizen bouwen in en rond Blauwe Kei. We hebben oog voor de verkeersveiligheid en gaan die zelfs verbeteren. 

Kandidaten uit
de Blauwe Kei

De Blauwe Kei heeft maar liefst drie kandidaten die de wensen en zorgen van de wijk willen vertegenwoordigen: Patrick Smans (#7), Patrice Matthee (#11) en Isis van Dijk (#17).