Voor de Belcrum

Belcrum is een mooie wijk met grote ambities. We kunnen deze ambities waarmaken, als we aan de slag gaan met drie grote opgaven voor Belcrum: betaalbaar wonen, het klimaat en een leefbaar Belcrum. De afgelopen vier jaar hebben we daar een goede basis voor gelegd. Nu is het nodig dat we grote keuzes durven te maken voor het Belcrum van de toekomst.

Groen in de Belcrum - Beeld: Reginald Kluijtmans

Behoud van cultuur

De Belcrum is het culturele hart van Breda. Dat gaan we behouden, versterken en uitbreiden. Daarom behouden we plekken zoals Pier15, Motmot, KlaversJansen en Stek. Daarnaast krijgt de Belcrum meer culturele activiteiten en horeca.

Meer huizen in de Belcrum

Veel jongeren en starters kunnen geen betaalbaar huis vinden. Daarom gaan we sneller woningen bouwen in en rond de Belcrum. We houden wel rekening met de gevolgen voor het autoverkeer en het parkeren in de wijk.

Onze kandidaten

De Belcrum heeft maar liefst drie kandidaten die de wensen en zorgen van de wijk willen vertegenwoordigen. Talitha Korsmit op plek 6, Joost Hermus op plek 26 en Reginald Kluijtmans op plek 43.