Voor Bavel

Bavel is een mooi dorp met grote ambities. We kunnen deze ambities waarmaken, als we aan de slag gaan met de drie grote opgaven voor Bavel: betaalbaar wonen, het klimaat en een leefbaar centrum. De afgelopen vier jaar hebben we daar een goede basis voor gelegd. Nu is het nodig dat we grote keuzes durven te maken voor het Bavel van de toekomst.

Investeren in het dorp

Bavel heeft actieve inwoners die betrokken zijn bij het dorp. Tegelijkertijd staat het voorzieningenniveau onder druk. Daarom investeren wij in het dorp met onder andere het bouwen van de MFA Bavel. 

Betaalbare huizen voor Bavel

Veel jongeren en starters kunnen geen betaalbaar huis vinden. Daarom gaan we sneller woningen bouwen in en rond Bavel. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het karakter van het dorp behouden blijft. 

Onze kandidaten in Bavel

Bavel heeft maar liefst drie kandidaten die de zorgen en wensen van de wijk gaan vertolken. Peter van Wijmen op plek 23, Willem Krzeszewski op plek 43 en Marianne de Bie op plek 47.

D66 Bavel - Beeld: D66 Breda