Klimaat kan niet meer wachten.

Bekijk de video

Bekijk de video: klimaat kan niet meer wachten. - Beeld: D66 Breda

Verduurzaming is een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren, ook in Breda. Er gebeurt al veel op internationaal vlak en ook in het regeerakkoord heeft duurzaamheid een prominente plek. D66 Breda wil verduurzaming op lokaal niveau hoog op de agenda, het hoort een integraal onderdeel te zijn van het gemeentelijk beleid.

We horen vaak dat verduurzaming complex is en een lange adem vraagt van inwoners, bedrijven en overheid. En eerlijk gezegd: dat klopt. Tegelijkertijd kunnen we lokaal veel bereiken door kleine stappen te zetten. Bovendien leveren juist deze kleine stappen snel zichtbaar resultaat op. Daarom vinden we het belangrijk om duurzaamheid een prominente plek te geven in alles wat we in de gemeente doen. We laten dat in vier voorbeelden zien hoe we dat waar gaan maken.

Groen en water bij het Kasteel van Breda - Beeld: Reginald Kluijtmans

Breda wordt leefbaarder!

Het klimaat verandert en we krijgen meer te maken met warme en droge periodes, terwijl op andere momenten juist veel regen valt. Daar willen we onze dorpen, wijken en buurten goed op voorbereiden. We investeren daarom in een meer groen in de openbare ruimte en we stimuleren inwoners om tegels uit hun tuinen te halen en om geveltuintjes aan te leggen, ook financieel.

In groene ruimtes is het makkelijker om overtollige regen op te vangen en verwerken. Hierdoor hoeft de gemeente het riool minder uit te breiden en dat zien mensen terug in de rioolheffing. 
Meer groen in de stad scheelt 2 a 3 graden in de zomer. Met meer groen hebben we minder last van hitte in de stad. Dat merken mensen direct, bijvoorbeeld doordat ze hun huizen en gebouwen minder hoeven te koelen!

Maar een groene buurt is vooral ook aantrekkelijk om te verblijven en heeft een positief effect op de waarde woningen. Meer groen verhoogt ook het woonplezier.

Groen is goed voor je gezondheid

We stimuleren en ondersteunen initiatieven om de buurt of wijk groener te maken, bijvoorbeeld met schooltuinen, plukroutes, voedselbosjes, groene speelplekken en buurt- en volkstuinen. Daarbij kijken we graag hoe dat samen met het onderwijs kan. Zo zorgen we samen voor een groene wijk.

Meer groen maakt de stad mooier en aangenamer om in je buurt buiten te zijn. Als we het slim inrichten kunnen onze kinderen in een natuurlijke omgeving spelen en zelf bloemen en fruit plukken. Meer groen zorgt ook voor een schonere lucht, ten gunste van je gezondheid en die van je kinderen. 

Verduurzamen doen we sociaal

We stimuleren en ondersteunen initiatieven om de buurt of wijk groener te maken, bijvoorbeeld met schooltuinen, plukroutes, voedselbosjes, groene speelplekken en buurt- en volkstuinen. Daarbij kijken we graag hoe dat samen met het onderwijs kan. Zo zorgen we samen voor een groene wijk.

Meer groen maakt de stad mooier en aangenamer om in je buurt buiten te zijn. Als we het slim inrichten kunnen onze kinderen in een natuurlijke omgeving spelen en zelf bloemen en fruit plukken. Meer groen zorgt ook voor een schonere lucht, ten gunste van je gezondheid en die van je kinderen. 

Duurzaam doen helpt het lokale MKB.

Duurzaam leven heeft vele dimensies, je kan kiezen waar jij aan bijdraagt. Je kan bijvoorbeeld voedsel en spullen kopen van onze lokale boeren en bedrijven, daarmee steun je onze ondernemers en verminder je transport en CO2 uitstoot.  Minder weggooien en hergebruik van materialen helpt ook. Als gemeente willen we deze ontwikkelingen verder faciliteren.

We zijn al goed bezig in Breda en nu is het moment om door te pakken. Door lokaal duurzaam te denken en handelen kunnen we met kleine stappen veel bereiken. Alle inwoners en bedrijven kunnen hun steentje bijdragen en snel genieten van de voordelen van verduurzamen. Doe je mee?