AAV 29 september 2023

Graag nodigen wij jullie uit voor de AAV op vrijdag 29 september (19.00 – 21.00), locatie Dorpshuis ’t Klooster, Jack van Gilsplein 1, 4854 CB Bavel.

Deze AAV zal geheel in het teken staan van de komende verkiezingen en de campagne, het naderende congres en vooral natuurlijk het conceptverkiezingsprogramma. Als afdeling willen we hier graag bij stil staan en jullie de ruimte geven om er iets van te vinden. Wat zouden we graag anders willen zien en moet dus aangepast of veranderd worden? Wil je een amendement opstellen en dit aan ons allen voorleggen? Stuur het dan uiterlijk woensdag 27 september aan  [email protected].

Amendement
indienen,
agenda,
& stukken.

Na de nodige discussie kunnen we vervolgens besluiten of dit amendement (eventueel bijgesteld) namens de afdeling wordt ingediend (uiterlijk 2 oktober). Helaas is de tijdlijn krap en is er niet veel tijd voor langdurige discussies.
Daarnaast kun je natuurlijk ook als individueel lid amendementen en/of moties richting het congres indienen.

Hoe doe je dat ook weer, een amendement opstellen? In de bijlage vind je een powerpoint presentatie die in november 2022 gegeven werd met een uitleg voor het schrijven van moties/amendementen op het lokale verkiezingsprogramma.

De agenda van de AAV:
1.    Opening
2.    Vaststellen notulen vorige AAV
3.    Motie betreffende de financiële bijdrage voor de (landelijke) campagne
4.    Concept verkiezingsprogramma

Hieronder kun je de volgende documenten vinden:
·       Conceptnotulen AAV 31-05-2023
https://d66.nl/breda/wp-content/uploads/sites/387/2023/08/Conceptnotulen-AAV-2023-05-31.pdf

·       Powerpoint presentatie schrijven van amendementen en moties
https://d66.nl/breda/wp-content/uploads/sites/387/2023/08/DRAFT-Workshop-moties-en-amendementen-1.pdf.pdf

·       Format motie en amendement
https://d66.nl/breda/wp-content/uploads/sites/387/2023/08/Format-motie-en-amendement.docx