Wisseling van de wacht in de gemeenteraad

Aftreden Fractievoorzitter Vincent Verheij

Onze fractievoorzitter Vincent Verheij heeft vanwege persoonlijke omstandigheden zijn raadszetel opgegeven. Hij voegt daar deze verklaring bij:

“Ik heb me altijd voor honderd procent ingezet voor de samenleving, omdat er veel maatschappelijke thema’s zijn die me aan het hart gaan en die een goed en stabiel bestuur verdienen. Uiteindelijk moet ik concluderen dat de politiek in Bloemendaal zo veeleisend en soms grensoverschrijdend is, dat het niet te combineren is met mijn privéleven.”

Als afdelingsbestuur en raadsfractie respecteren we Vincents beslissing. We zijn hem dankbaar voor de gedreven en energieke wijze waarop hij zich de afgelopen jaren voor onze partij en voor de politiek van Bloemendaal heeft ingezet. We hopen dat hij de balans tussen werk en privé snel hervindt.

Onze volgende kandidaat op de kieslijst, Lex Oude Weernink, heeft zich bereid verklaard om plaats te nemen in de gemeenteraad. De continuïteit van de inbreng van D66 in de raad is daarmee gewaarborgd. Lex zal het voorzitterschap van de afdeling neerleggen. De combinatie van lidmaatschap van de gemeenteraad en het afdelingsbestuur is –met reden– niet toegestaan bij D66. Harry Michels zal tijdelijk de voorzitterstaken waarnemen.