Bloemendaal Regenbooggemeente

Beeld: Vincent Verheij

De gemeente Bloemendaal wordt veel kleurrijker en mag zich een regenbooggemeente gaan noemen. Op initiatief van D66 en PvdA is er samen met GL, VVD en CDA een motie aangenomen om een regenbooggemeente te worden. HVB stemde tegen, ZB en LB onthielden zich van stemming. 

Alhoewel D66 graag wil dat iedereen zich vrij moet voelen in onze gemeente voelt
niet iedereen dat zo in zijn of haar eigen leefomgeving. 
Dit blijkt ook uit onze gesprekken met bewoners. Helaas voelen LHBTIQ+ personen
zich nog niet altijd geaccepteerd en veilig. 

Met het realiseren van deze motie willen we het signaal afgeven dat we de LHBTI
gemeenschap steunen en volledige tolerantie jegens hen nastreven. Laten zien dat
iedereen zich vrij mag voelen.  We zien dit als een eerste stap in de juiste richting maar we zijn er zeker nog niet.

Zoals een (actieve) inzet gericht op het verbeteren van sociale acceptatie,
emancipatie en veiligheid en voorkomen van sociale uitsluiting van de LHBTI-
inwoners.

Er komt nu door deze motie een portefeuillehouder inclusieve samenleving en diversiteit. D66 zal de komende tijd actief aandacht vragen voor inclusiviteit en diversiteit op straat bij onderwijs, sport, ouderen en nieuwe inwoners. Wordt vervolgd dus! D66 zal altijd werken aan vooruitgang. De motie over de Regenbooggemeente heeft veel media-aandacht gekregen. Zo was fractievoorzitter Vincent Verheij te horen op Radio105, in debat met Leonard Heukels
(LB). 

https://haarlem105.nl/bloemendaal-nu-ook-regenbooggemeente-stukje-erkenning-van-
deze-doelgroep-die-het-echt-heel-lastig-heeft/