Peter Rehwinkel informateur

Er is weer een stap gezet in het formatieproces van D66, GroenLinks, PvdA, Liberaal Bloemendaal, CDA en Zelfstandig Bloemendaal.

Coalitievorming

De partijen D66 GroenLinks, PvdA, CDA, Liberaal Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal hebben Peter Rehwinkel gevraagd om de gesprekken gericht op vorming van een coalitie te gaan leiden. De partijen hebben elkaar aangegeven een coalitie te willen die uitgaat van onderlinge en gelijkwaardige samenwerking, met als belangrijkste uitgangspunt het opkomen voor het belang van alle huidige en toekomstige inwoners. Openheid en betrokkenheid zijn voor alle partijen daarbij de belangrijkste dragers.

De partijen hebben Peter Rehwinkel gevraagd om die benadering te helpen concretiseren in afspraken over de wijze van samenwerken. De partijen willen een nieuwe bestuurscultuur, waarbij ze met oog voor verschillen gezamenlijk op willen trekken. Partijen hebben ook aangegeven welke hoofdpunten zij, vanuit hun gezichtshoek, belangrijke doelen vinden voor Bloemendaal. Ook daarover willen zij concrete afspraken maken.

Peter Rehwinkel

Peter Rehwinkel heeft ruime bestuurlijke ervaring als Tweede en Eerste Kamerlid en burgemeester in verschillende gemeenten. Sinds 1 januari 2022 is hij waarnemend burgemeester van de Noord-Hollandse Gemeente Dijk en Waard.