Veiligheid

Een stad waar je jezelf thuis voelt is een veilige stad. D66 Bergen op Zoom zet zich sterk in voor het vergroten van het veiligheidsgevoel en betere handhaving.

Handhaving

De afgelopen jaren merken we dat Bergen op Zoom te weinig handhavingscapaciteit heeft en dat handhaving niet effectief wordt uitgevoerd. We nemen in Bergen op Zoom minimaal 5 FTE extra handhaving aan. Zo zorgen we ervoor dat we in verhouding tot vergelijkbare gemeenten evenveel handhavingscapaciteit hebben. Binnen de handhaving wordt sterk ingezet op preventie en nauwe samenwerking met de politie. We gaan het mogelijk maken om met bestuurlijke boetes op te treden tegen overlast en criminaliteit.

Jeugdcriminaliteit

Ook in Bergen op Zoom is aandacht nodig voor het effectief aanpakken van de jeugdcriminaliteit en bijbehorende hotspots. De hotspots worden de prioriteit voor politie en handhaving. Jeugdcriminaliteit kan worden bestreden door begeleiding en het tegengaan van schoolverzuim.

Verder zijn wij voorstander van de legalisatie van cannabis. Dat is de meest effectieve manier om drugscriminaliteit tegen te gaan. Samen met de regio moet we ons uitspreken voor de legalisering van cannabis. Als legalisatie plaatsvindt, moeten er regionaal faciliteiten beschikbaar komen voor de verkoop.