WMO in één oogopslag

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de WMO. Van wachtlijsten tot onduidelijke procedures. Vanuit de gemeenteraad is er een werkgroep samen met gebruikers van de WMO en de ambtelijke organisatie aan de slag gegaan met verbetervoorstellen. Vorige maand is er een deel van de verbetering goedgekeurd door de gemeenteraad.

Simpelere verordening

De verbetering die nu is doorgevoerd ziet vooral het PGB onderdeel van de verordening. Het stuk omtrent PGB is volledig herschreven. Doel daarbij was een duidelijke verordening die begrijpelijk is voor de inwoner.

Hardheidsclausule

Te vaak vallen inwoners tussen wal en schip door te strengere regelgeving. Een simpele oplossing is het opnemen van een hardheidsclausule. Een dergelijke clausule biedt uitvoerders van die regels de optie om de regels in specifieke gevallen niet toe te passen. Juist zodat deze inwoners, met vaak bijzondere situaties, kunnen worden geholpen! Wij zijn dan ook blij dat voor de WMO een hardheidsclausule is toegevoegd.

WMO in één oogopslag

D66 heeft in de gemeenteraad voorgesteld om ook de WMO simpeler uit te leggen aan inwoners. Niet alleen door de verordening duidelijker te maken, maar ook door andere hulpmiddelen in te zetten. Al verschillende jaren wordt bij elke begroting een poster gemaakt waarmee meteen kan worden gezien waar welk geld naartoe gaat. Een lid van onze partij vroeg zich toen af waarom dit niet voor de WMO werd ingezet. Wij waren het daar volledig mee eens en hebben het in de gemeenteraad voorgesteld, gelukkig werd het breed gesteund.

De WMO heeft nog een lange weg te gaan. De wachtlijsten worden momenteel weggewerkt door de inhuur van extra personeel. Het verbetertraject dat voor de WMO is ingezet blijven wij uiteraard volgen.