Verkiezingsuitslag 2022

Afgelopen woensdag waren de gemeenteraadsverkiezingen, altijd een spannende tijd voor een lokale partij. Wij zijn blij met het geboekte resultaat, maar niet tevreden met de verkiezingen. Hoe kunnen we tevreden zijn als de opkomst een schamele 44% is?

Rol van de politiek en burgemeester

Bij de verkiezingsduiding in de gemeenteraad zullen wij daarom vragen om een onderzoek. Waarom zijn er weinig mensen naar de stembussen gegaan, wat had de politiek anders moeten doen en wat had de burgemeester moeten betekenen om mensen naar de stembus te krijgen? Dit zijn voor ons belangrijke vragen.

3 zetels, vierde partij!

We zijn wel tevreden met het resultaat. D66 is in Bergen op Zoom de vierde partij geworden met drie raadszetels! Onze kiezers hebben gekozen voor een groene & sociale toekomst in Bergen op Zoom. De komende vier jaar gaan wij ons ten volste inzetten voor verstandig beleid met de juiste financiële keuzes en een focus op duurzaamheid en energie.

Voorkeursstemmen

Ondertussen zijn ook de voorkeursstemmen bekend. Onze lijsstrekker Ufuk is verkozen met naast zich twee powervrouwen! Zowel Jovita als Letty komen op basis van voorkeursstemmen in de gemeenteraad. Een mooi resultaat! Wesley en Berend zullen als burgerraadsleden uiteraard deel gaan uitmaken van de fractie. Het resultaat van de verkiezingen is daarmee dat een sterk team zich zal gaan inzetten voor onze idealen.

Van links naar rechts: Jovita Dorigo, Ufuk Cuman, Letty Demmers Beeld: D66 Bergen op Zoom