Succes Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving!

Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving (SPOB) omvat Theater de Maagd en Poppodium Gebouw-T. Wat is de kijk van D66 hierop?

Wat is SPOB?

Eind 2022 heeft de Bergse gemeenteraad de vorming van Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving (SPOB) bekrachtigd. Deze stichting omvat het Theater de Maagd en Poppodium Gebouw-T.

Op afstand van de gemeente

De omvorming van deze organisaties tot een gezamenlijke stichting betekent dat ze op afstand van de gemeente worden gezet. Ze opereren onafhankelijk met een eigen bestuur. Wel blijft de gemeente met een subsidie de stichting steunen en controle uitoefenen. Ook spreekt de gemeente met deze subsidie het vertrouwen uit in de nieuwe stichting en garanderen we het rijke cultuuraanbod binnen onze gemeente.

Gelden van buiten

Onze D66 wethouder Letty Demmers heeft het proces begeleid. Hierdoor is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan. De stichting kan nu namelijk ook subsidies en gelden van buiten de gemeente aanboren. Tevens is er een samenwerking met het podiumonderwijs van het Curio aangegaan.

Wat D66 betreft moet het cultureel aanbod van de gemeente op niveau blijven. Met een divers aanbod, kwalitatieve inhoud, toegankelijk en een goede kostprijs. Met deze verzelfstandig is een proces afgerond, maar tegelijk een eerste stap gezet. We wensen de nieuwe stichting al het succes toe!