Meer zonnepanelen in het centrum

Gisteren is er in de raad besloten om bepaalde onderdelen van het beleid omtrent zonnepanelen niet meer te handhaven. Wij zijn hier ook voorstand van, omdat het meer ruimte geeft voor het plaatsen van zonnepanelen. Het is echter wel bijzonder want dezelfde partijen die dit hebben voorgesteld, hebben vorig jaar nog tegen een ruimer beleid gestemd. Gelukkig zijn ze tot inkeer gekomen en gaat het college aan de slag met een ruimer beleid, waar wij altijd voor hebben gepleit.

Nieuwe hoeders van zonnepanelen

De burger die deze kwestie op de kaart op heeft gezet, krijgt van D66 een compliment. Het is deze burger gelukt om een aantal politieke partijen om te vormen tot hoeders van zonnepanelen. Vorig jaar is in de gemeenteraad het beleid omtrent zonnepanelen vastgesteld. D66 was én is voorstander van een ruim beleid waardoor zoveel mogelijk huizen zonnepanelen mogen plaatsen. Een meerderheid van de gemeenteraad besloot echter anders. We moesten juist zonnepanelen in de binnenstad belemmeren, het zou het zicht van onze stad teveel beïnvloeden.

Ruimer beleid

Dezelfde partijen die voor het strengere beleid hebben gestemd, zijn nu om. Ze kwamen dan ook met een motie om niet te handhaven, want de burger mocht niet de dupe worden van het rigide beleid.

D66 Bergen op Zoom heeft ook voor gestemd. Gewoon omdat de motie ervoor zorgt dat er meer mogelijkheden zijn om zonnepanelen te plaatsen. Wij hadden echter liever gehad dat er vorig jaar meteen een ruimer beleid was aangenomen.