Fractievergadering bijwonen? Dat kan!

Ben jij geïnteresseerd in de lokale politiek of wil je gewoon een keer meepraten? Je bent van harte welkom bij één van onze fractievergaderingen. Een goede manier om kennis te maken met onze fractie en de lokale politiek!

Wat is een fractievergadering?

Ongeveer 1 tot 2 keer per maand vindt er een fractievergadering plaats. Al onze fractieleden, zoals de raadsleden en burgerraadsleden, zitten dan bij elkaar om de raadsagenda en andere actuele thema’s te bespreken. We bepalen gezamenlijk onze standpunten en daar is zo een fractievergadering de uitgewezen manier voor.

Hoe kan ik mezelf aanmelden?

Dat kan heel eenvoudig door een e-mail te sturen naar [email protected]

Hoe werkt zo een fractievergadering?

Alle aanwezigen, zoals bijv. ook leden van onze partij, geven aan wat ze van het agendeerde punt vinden of stellen vragen. Dit zodat de fractie het standpunt mede kan baseren op deze input. Iedereen krijgt van tevoren een agenda toegestuurd met de onderwerpen en de bijbehorende stukken. Dit kunnen uiteenlopende onderwerpen zijn van de gemeentebegroting tot een snelfietspad naar Roosendaal.

Fractievergadering D66 Bergen op Zoom, met o.a. Berend Doedens, Letty Demmers en Wesley Janssens. Beeld: D66 Bergen op Zoom