Actie voor Vrijeschool de Zeeridder!

D66 Bergen op Zoom dient bij de raadsvergadering van 20 oktober een motie in waarmee het college wordt aangezet om actie te ondernemen voor de huisvesting van Vrijeschool de Zeeridder. D66 vindt de huidige huisvesting ondermaats. Schoolbesturen moeten niet continu bezig zijn met huisvesting, maar met het onderwijs, daarvoor is duidelijkheid nodig.

Duurzame huisvesting

D66 Bergen op Zoom wil dat het college in januari met een plan komt voor duurzame huisvesting van Vrijeschool de Zeeridder. Het gebouw van het Juvenaat moet daarbij worden meegenomen, maar andere mogelijkheden worden niet uitgesloten. Het belangrijkste is dat deze school de ruimte krijgt die nodig is voor hun onderwijsvisie en dat er voldoende rekening wordt gehouden met toekomstige groei.

Huidige situatie ondermaats

Het is voor de gemeente een wettelijke taak om onderwijshuisvesting goed te organiseren en daarbij rekening te houden met de onderwijsvisie van de scholen. D66 heeft gesignaleerd dat de huidige situatie van Vrijeschool de Zeeridder daar niet aan voldoet. Leraren, ouders en leerlingen ondervinden van de huidige situatie met noodlokalen hinder. De Zeeridder is here to stay en moet dus ook worden gefaciliteerd door de gemeente.

Duidelijkheid in januari

D66 wil dat het college in januari met een plan van aanpak naar de gemeenteraad komt om te voldoen aan de huisvestingsvraag van Vrijeschool de Zeeridder. Daarbij moet ook worden gekeken naar de algehele verwachting op het gebied van onderwijshuisvesting, wat komt er de komende jaren op deze gemeente af. Dit betekent dat het college snel aan de slag moet, maar deze situatie vraagt daar ook om. Als we langer wachten zou het goed kunnen zijn dat de noodlokalen voor meer dan twee jaar nodig zijn, een uitkomst die niemand wil.

Het is voor scholieren van belang dat scholen bezig zijn met het onderwijs en daar de benodigde middelen voor hebben. Momenteel is dat voor de Zeeridder niet mogelijk, er is teveel onzekerheid omtrent de huisvesting

Ufuk Cuman, fractievoorzitter D66