Minder luiers in het restafval

Een gemiddeld Arnhems huishouden produceert ongeveer 200 kilo restafval per jaar. Fors boven de landelijke VANG-doelstelling van 30 kilo in 2025. In het restafval zitten onnodig veel luiers, daarom heeft D66 met andere partijen een voorstel gedaan dat te verminderen. Raadslid Suzan Kemperman: “D66 vindt het belangrijk om de hoeveelheid restafval te verlagen en de VANG-doelstelling te halen.”

Van afval naar grondstof

De afkorting VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. Kemperman: “Als we willen dat deze aarde ook leefbaar blijft voor de generaties na ons zullen we nu een omslag moeten maken en afval als grondstof moeten zien. Daarom zijn er ook landelijk VANG-doelstellingen opgesteld.” Volgens de VANG-doelstelling moeten we in 2025 naar maximaal 30 kilo restafval per inwoner.

Minder restafval

Bij de bespreking van Afvalkoers 2022-2026 ‘Arnhem Schoner’ op 15 juni werd nogmaals duidelijk dat het hard nodig is om de hoeveelheid restafval van Arnhemse huishoudens te verlagen. Restafval wordt steeds duurder en veel van het afval dat wordt weggegooid, kan ook gerecycled worden. Omdat Arnhem nu geen Diftar* meer heeft, moet de gemeente aan de slag om de ambities op andere manieren te realiseren. Bijvoorbeeld door bewustwording en betere informatievoorziening. Daarnaast gaat de gemeente met de stad (inwoners, bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties) in gesprek om te bekijken wat Arnhem het beste kan gaan doen om de stroom restafval terug te brengen tot de VANG-doelstelling van 30 kilo per jaar.

Meer luiers recyclen

Op dit moment bestaat zo’n 5 á 8 procent van het Arnhemse restafval uit luiers en incontinentiemateriaal. Menstruatiemateriaal komt daar nog bovenop. Voor gezinnen met jonge kinderen bestaat een groot deel van hun restafval uit luiers. Er zijn steeds meer mogelijkheden om luiers, incontinentiemateriaal en menstruatiemateriaal goed te recyclen. Als dat in de regio gebeurt, draagt dit bij aan een schoner en betaalbaarder afvalsysteem. In Weurt zit bijvoorbeeld een bedrijf dat luiers recyclet en dat op zoek is naar meer luier-reststromen. Het recyclen van luiers is relatief eenvoudig te realiseren door inzameling op logische locaties zoals kinderopvang en zorginstellingen.

Wasbare alternatieven

Misschien nog wel beter dan luiers recyclen, is het alternatief om afval te verminderen door het gebruik van wasbare luiers. Er zijn steeds meer wasbare alternatieven beschikbaar. Wasbare luiers en wasbaar menstruatiemateriaal helpen niet alleen om het restafval sterk te verminderen, het is uiteindelijk ook goedkoper in gebruik dan de wegwerpvariant. Kemperman: “Ongeveer 2,5 jaar geleden werd ik moeder. Wij scheiden al ons afval, maar een kind in de luiers zorgde ervoor dat ik ineens heel veel vaker naar de afvalcontainer liep. Na drie maanden stapten we over op wasbare luiers. Daardoor verminderde onze hoeveelheid restafval substantieel en waren we onder aan de streep een stuk goedkoper uit.” Omdat de aanschaf van wasbare luiers en wasbaar menstruatiemateriaal in een keer een groot bedrag is, is dit alternatief niet voor iedereen toegankelijk. Kemperman: “Er zijn inmiddels verschillende gemeenten die trajecten met wasbare luiers faciliteren of ondersteunen. Dat zorgt voor minder restafval én je pakt daarmee de luier- en menstruatiearmoede aan. Goed dat we dat nu ook in Arnhem gaan doen.”

Minder betalen bij minder restafval

Arnhem moet blijven streven naar betere afvalscheiding en het verminderen van het restafval. De gemeente gaat samen met de stad zoeken naar de aanpak die Arnhem het beste past. D66 vindt dat het college van B&W de vrijheid moet hebben onderzoek te doen naar álle mogelijkheden voor een beter afvalbeleid. Dat kan nascheiding zijn, maar bijvoorbeeld ook een verbeterde vorm van gedifferentieerde tarieven voor restafval. Wat D66 betreft zijn de VANG-doelstellingen niet vrijblijvend. Bij de bespreking van de Afvalkoers 2022-2026 heeft de fractie van D66 dan ook alle voorstellen gesteund die de ambitie verhogen en de VANG-doelstellingen weer in het vizier brengen. Al die voorstellen zijn door de raad met grote meerderheid aangenomen.


* Diftar is een afval-inzamelsysteem met gedifferentieerde tarieven waarbij de afvalstoffenheffing voor huishoudens afhangt van de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. Op 1 juni 2021 besloot de Arnhemse raad te stoppen met Diftar nadat hierover een referendum was gehouden. Daarbij steunde een nipte meerderheid van 53,4% van de Arnhemse stemmers de voorgelegde vraag over het afvalbeleid.

Stemmingsuitslagen van voorstellen die de ambitie van de Afvalkoers 2022-2026 verhogen, 15 juni 2022. Beeld: Gemeente Arnhem