“Blijf investeren in een toekomstbestendige en aantrekkelijke stad”

Arnhem vanuit de lucht (foto uit 2021) Beeld: D66 Arnhem

Arnhem heeft grote ambities op het gebied stadsontwikkeling: we willen in de stad 16.000 woningen toevoegen, waarvan een groot deel nog vóór 2030. Dat kan alleen door nieuwe manieren van mobiliteit en vergroening, zodat de stad ook leefbaar blijft. Bij de bespreking van de Perspectiefnota heeft D66 een motie ingediend om deze ambities waar te maken.

Noodzakelijke investeringen

In de Perspectiefnota 2024-2027 wordt aangegeven dat voor een aantal van de noodzakelijke investeringen om onze stedelijke ambities waar te maken, nog onvoldoende budget beschikbaar is. De D66-fractie vindt het belangrijk om hier in het najaar bij het opstellen van de begroting (mede) prioriteit aan te geven. Daarom heeft D66 hierover de motie ‘Ambitie stedelijke ontwikkeling waarmaken’ ingediend. Afgelopen woensdag is ons voorstel (mede ingediend door Volt), door de raad aangenomen.

Stadsontwikkeling met oog op de toekomst

D66 ziet uitdagingen in de ruimtelijke ontwikkeling die onze stad op de lange termijn nodig heeft. Raadslid Joris Brandts: “We moeten blijven investeren in een toekomstbestendige en aantrekkelijke stad. Veranderingen in mobiliteit en verdere vergroening zijn echt noodzakelijk om al die woningen binnen de bestaande stad toe te voegen.” Om Arnhem bereikbaar en tegelijkertijd aantrekkelijker, socialer en vitaler te maken, zal de gemeente met een andere blik naar de mobiliteit moeten kijken en inzetten op vergroening. Dat vraagt niet alleen om een langetermijnvisie, maar ook om voldoende budget. Brandts: “We kijken uit naar de uitwerking in de begroting straks!”