D66-voorstellen betaalbare koopwoningen aangenomen

Afgelopen woensdag besloot de Arnhemse gemeenteraad over opkoopbescherming en de doelgroepenverordening. Vanaf nu kan de gemeente de beschikbaarheid van goedkope woningen voor lagere inkomensgroepen beter regelen en wordt het opkopen van betaalbare huizen door beleggers tegengegaan.
D66 deed voorstellen om ook te zorgen voor betaalbare koopwoningen in het middensegment, tot de NHG-grens* van 344.000 euro. Deze werden met een ruime meerderheid aangenomen.

Fractievoorzitter Mattijs Loor: “We moeten alle mogelijkheden die we hebben om bij te sturen op de woningmarkt benutten. Dankzij onze wijzigingen helpen we niet alleen de laagste inkomens, maar ook starters op de koopmarkt. En we zorgen dat naast de sociale woningbouw er ook woningen in het middensegment bij komen.”

Beeld: mastersenaiper/ Pixabay

De juiste woningen bouwen waar behoefte aan is

De nieuwe doelgroepenverordening maakt het mogelijk om als gemeente te sturen op de beschikbaarheid én de betaalbaarheid van woningen. Loor: “Er moeten veel woningen in Arnhem worden gebouwd, maar vooral ook de juiste woningen die aansluiten bij de behoefte.” Met deze nieuwe verordening heeft de gemeente een middel om woningen die voor bepaalde doelgroepen op de markt komen, ook voor hen beschikbaar te houden. Loor: “Onze inzet is om naast sociale huur ook vooral te zorgen voor betaalbare koopwoningen.”

Bescherming tegen pandjesbazen

De Arnhemse raad heeft ook ingestemd met invoering van opkoopbescherming. De afgelopen jaren is de woningmarkt in Arnhem onder druk komen te staan door het opkopen van woningen door (particuliere) investeerders. Deze woningen worden vaak verhuurd als belegging en als bron van inkomsten. Een zorgelijke ontwikkeling volgens Loor. “In sommige Arnhemse wijken zijn heel veel woningen al door beleggers opgekocht. Hierdoor zijn er vooral minder betaalbare koopwoningen beschikbaar voor starters. Met dit voorstel voorkomen we dat dat probleem nog groter wordt.”

Méér betaalbare woningen

Door een voorstel van D66 wordt het ook mogelijk om af te wijken van de parkeernorm. Ook dat maakt woningen meer betaalbaar en geeft extra ruimte. Loor: “Vooral starters op de woningmarkt bezitten steeds minder auto’s. Als de parkeernorm van de gemeente aantoonbaar te hoog is, moet die omlaag kunnen. Verplichte parkeerplaatsen drijven de prijs van woningen op. De ruimte is beperkt, en wij kiezen dan liever voor woningen en voor groen, dan voor te veel parkeerplekken.”


* NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is een garantie op hypotheken voor koopwoningen met een koopprijs tot de gemiddelde huizenprijs.