Erfgoed Cobercokwartier blijft behouden

Het bestemmingsplan van het Cobercokwartier is 19 januari 2022 voorgelegd aan de Arnhemse raad. Maarten Venhoek, raadslid D66 Arnhem: “Onze fractie heeft eerder bepleit de schoorsteen, de flessenhal, het ketelhuis en het portaal te behouden. Goed dat deze historische elementen nu in het bestemmingsplan een plek hebben gevonden.”

Sloop voorkomen door motie D66 Arnhem

In het plangebied van het Cobercokwartier zijn een aantal mooie cultuurhistorische objecten aanwezig. In het verleden is Arnhem veel historische elementen kwijtgeraakt in dit gebied. Daarmee verloor het ook een fysieke relatie met haar historie.
Venhoek: “Er was in 2016 zelfs sprake om ook de laatste historische restanten van de melkfabriek in dit gebied te slopen. Daarom diende onze fractie in juli 2016 samen met de fracties van ChristenUnie, CDA en Partij voor de Dieren een motie in om dat tegen te gaan. De raad sprak toen uit de historische elementen die er nog stonden te behouden. Ik ben heel blij dat de schoorsteen, de flessenhal, het ketelhuis en het portaal nu zichtbaar blijven in het plan.”

Terrein van de voormalige Coberco melkfabriek in Arnhem Beeld: Gelders Archief

Potentiële gemeentelijke monumenten

De vier historisch waardevolle elementen op het terrein van de voormalige melkfabriek zijn in het bestemmingsplan aangewezen als beschermenswaardig (potentieel) monument. Vanwege de cultuurhistorische betekenis blijft het erfgoed zichtbaar behouden voor de stad Arnhem. Na de herbestemming van het Cobercokwartier wordt een procedure opgestart om de vier elementen aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Bouw woningen kan beginnen

Nu de Arnhemse raad het bestemmingsplan ‘Chw Cobercoterrein’ heeft vastgesteld, kan begonnen worden met de bouw van 311 woningen op het terrein. Het bestemmingsplan volgt uit het in 2018 door de raad vastgestelde ‘Kaderstellend Masterplan Cobercokwartier’. In mei 2021 is het stedebouwkundig plan goedgekeurd, nu dus ook het bestemmingsplan. Venhoek: “Goed dat de historische elementen van het Cobercokwartier in het bestemmingsplan een plek hebben gevonden. Op deze manier blijft de relatie met de historie van dit gebied zichtbaar. Onze fractie heeft dan ook volmondig vóór het raadsvoorstel gestemd.”