Maarten Venhoek

Maarten Venhoek - Beeld: Jan Adelaar

Maarten Venhoek (1964) was van maart 2014 tot maart 2022 raadslid voor D66 Arnhem. Daarvoor was hij al fractievolger en actief als penningmeester van de afdeling.

  • 58 jaar
  • Arnhem
  • Hij/hem

“Voor mij is D66 de partij waarbij ik mij thuis voel. Het stimuleren van mensen om zelf initiatief te nemen en hun eigen leven vorm te geven is voor mij de kern. Ook het recht op persoonlijke vrijheid en privacy is een waarde die ik hoog in het vaandel heb staan.”

Al meer dan 50 jaar ben ik inwoner van onze mooie stad Arnhem. Een mooie stad met veel groen, cultuur, gevarieerde wijken. Een stad die de moeite waard is. Maar ook een stad met punten waaraan gewerkt moet worden.

De uitdagingen voor de stad zitten in onderwijs en werk. De uitval van leerlingen uit het Arnhemse onderwijs is veel te hoog. Daar moet de komende periode hard aan gewerkt worden om die omlaag te brengen. Bestrijding van laaggeletterdheid moet en kan ook beter. Nog teveel mensen hebben moeite met lezen en schrijven en komen daardoor moeilijker aan een baan.

De gemeente moet werken aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de stad voor ondernemers. Door het wegnemen van belemmeringen en het waar mogelijk faciliteren van ondernemingen om zich hier te vestigen of uit te breiden. Ook het bieden van een goed onderwijsklimaat waardoor er voldoende goed opgeleide mensen in de stad zijn draagt daaraan bij.

Nevenfuncties

Privacy & Security Officer – Alliander