“D66 kiest voor een Arnhem dat verandert. Alles bij het oude laten is geen optie”

Bekijk de video

D66-fractievoorzitter Mattijs Loor tijdens de Algemene Beschouwingen,
9 november 2022 (video van 6 minuten). Beeld: Gemeente Arnhem

De bijdrage van D66-fractievoorzitter Mattijs Loor tijdens de Algemene Beschouwingen van 9 november 2022.

Voorzitter,

Vorig jaar had ik het op deze plek over optimisme. Over ondanks de vele crises in deze stad optimistisch blijven. En voorzitter, hoewel de crises waarin we vorig jaar zaten, alleen maar dieper werden, was het optimisme terecht. Arnhem kon andere keuzes maken, en Arnhem deed dat. En daarmee lag er in juni een coalitieakkoord dat vooruitstrevend is. Dat verder kijkt dan morgen en niet bang is voor de toekomst. En gelukkig zien we dat coalitieakkoord grotendeels terug in deze begroting.

Maar voorzitter, laten we niet té optimistisch zijn. Want met de wooncrisis, de klimaatcrisis en de kansencrisis gaat het nu niet beter dan een jaar geleden. En waar deze crises samenkomen zien we nu stilliggende bouwprojecten en meer Arnhemmers die hulp nodig hebben om hun energierekening te kunnen betalen. En voorzitter, dat was allemaal te voorkomen geweest. Al deze problemen konden we 30 jaar geleden al aan zien komen. Ze zijn gebleven en vergroot door een politiek die geen keuzes durft te maken. Een politiek die bang is voor verandering. Bang is voor de toekomst. Met de politieke keuzes van vandaag geven we – zoals Rijksbouwmeester Francesco Veenstra recent in de Eusebiuskerk zei – vorm aan het Arnhem van de volgende eeuw. D66 kiest voor een Arnhem dat verandert. Want alles bij het oude laten is geen optie.

Als we nu niet anders naar mobiliteit gaan kijken, kunnen we geen huizen toevoegen en wordt onze stad op termijn onleefbaar. Als we nu niet investeren in meer gelijke kansen, groeien er Arnhemmers op die minder kansen hebben dan hun ouders. En als we nu niet kiezen voor verduurzaming van bedrijven en woningen, kan niemand in de toekomst nog de energierekening betalen. Maar vooral ook: dan is het te laat om die keuze alsnog te maken.

Voorzitter, ik ben een vrij ongeduldig mens. Maar de keuzes waar we nu voor staan vragen om nóg meer ongeduld. We moeten meer doen, we moeten het sneller doen en we moeten het vooral ook beter doen! Met deze begroting maken we stevige keuzes en dus is het zaak dat we onze plannen waarmaken. Dat we resultaten boeken. En ja, graag een beetje snel! En tegelijkertijd moeten we eerlijk zijn over wat we wel en niet kunnen bereiken. Wat binnen ons vermogen ligt, bijvoorbeeld verenigingen energiesteun geven en voorkomen dat de onderwijskwaliteit van Arnhemse kinderen lijdt onder de stijgende gasprijzen. En wat we niet kunnen waarmaken, zoals dat geen enkel Arnhems bedrijf failliet gaat. Want we kunnen lang praten over vertrouwen in de politiek. Maar als wij niet waarmaken wat we beloven, hoe kunnen we dan vertrouwen verwachten?

Voorzitter, we moeten het beter doen. En voorzitter, dat vraagt discipline van ons als politiek. Dat vraag dat we ons toeleggen op het zo goed mogelijk vormgeven van plannen. Op rechtvaardige en effectieve besluiten. Dat we ons steeds afvragen: hoe draagt wat wij hier doen bij aan het Arnhem van de volgende eeuw? Dat we wegblijven bij de waan van de dag. Alleen dan maken we samen de verandering die nodig is. We moeten het beter doen. Door samenwerking te zoeken en door uit te gaan van de inhoud. En ik dank in het bijzonder VVD, CDA, GroenLinks en PvdA voor die samenwerking bij deze begroting. En voorzitter, soms mogen wij, als we in samenwerking mooie veranderingen bereiken, best iets trotser zijn. Want hoewel sommigen in deze raadszaal lijken te denken dat de stad van vroeger de beste stad was, is wat er echt toe doet de stad van de toekomst en de toekomst van alle Arnhemmers.

Soms begint verandering klein. Bijvoorbeeld als we blij zijn met de cis-gender ambtenaar die in zijn e-mailhandtekening de voor hem gewenste voornaamwoorden vermeldt, en daarmee bijdraagt aan een omgeving waarin transgender of non binaire personen zich vrij voelen die voorkeur ook aan te geven. Of als we trots kunnen zijn op een burgemeester die zich openlijk en bij herhaling stevig uitspreekt tegen homofobie in de sport. Of als we trots zijn op een college dat met het steunen van de Pride Photo Exhibition pal staat voor de vrijheid om jezelf te zijn en gezien te worden. Juist óók in de Arnhemse openbare ruimte, en ongeacht wie je bent. Misschien zijn dit toch wel stappen in een best grote verandering!

Soms begint verandering klein. Met het weghalen van een enkele stoeptegel, om gevelgroen een kans te geven. Maar ook met smallere, groenere straten waar de fiets voorgaat op de auto. Of iets groter, met de Nijmeegseweg, die smaller wordt, makkelijker over te steken, minder een racebaan… maar daardoor ook de kans biedt voor honderden extra woningen. Dat zijn kleine stappen van een grote en belangrijke verandering!

Voorzitter, verandering maken we samen. Maar dat is geen excuus om op een ander te wachten of stil te gaan zitten. We moeten meer doen, we moeten het sneller doen en we moeten het beter doen! Want met de keuzes van vandaag, bepalen we hoe het Arnhem van de volgende eeuw eruitziet. Dus moeten we niet alleen nu energiearmoede alleen aanpakken, maar ook 32 miljoen uittrekken om sneller en meer te verduurzamen. Zodat we als gemeente het goede voorbeeld geven en zodat we niet meer afhankelijk zijn van Rusland om onze klaslokalen warm te houden. Dus moeten we nu toewerken naar een stad waar voetgangers, fietsers en openbaar vervoer volop de ruimte krijgen. En ja, dan moeten we nu 16 miljoen investeren in minder asfalt en schonere lucht. En we moeten nu met 10 miljoen in het stadsontwikkelfonds de basis leggen voor meer nieuwe woningen binnen de stad, zodat mensen dicht bij hun werk en voorzieningen kunnen wonen en we onze parken en bossen kunnen behouden. Zodat we in Arnhem zo snel mogelijk de aantrekkelijke groene stedelijke woonbuurten van de toekomst, ook écht realiseren.

D66 kiest ervoor om Arnhem te veranderen. We moeten meer doen, we moeten het sneller doen en we moeten het beter doen! Want het Arnhem van de toekomst, het Arnhem waar wij met deze begroting aan bouwen, móet anders zijn dan het Arnhem van vandaag. Wij zijn niet bang voor die toekomst, we kijken ernaar uit. Naar een Arnhem dat groener is, schoner en eerlijker. En daarmee een mooiere stad voor álle Arnhemmers. Misschien zelfs een stad waar de Arnhemmer trots op kan zijn.
 

D66-fractievoorzitter Mattijs Loor tijdens de Algemene Beschouwingen van 9 november 2022. Beeld: Lonneke Kranendonk