Ledenvergadering

Stemkaart die bij een stemming omhoog gehouden wordt - Beeld: Jeroen Mooijman

Tijdens de ledenvergadering nemen we belangrijke besluiten. Zo stemmen we over de koers van de afdeling.

Algemene afdelingsvergadering (AAV)

Tijdens de algemene afdelingsvergaderingen wordt op democratische wijze, door de leden, gestemd over aangelegenheden binnen de afdeling. Bovendien doet de fractie van D66 Arnhem met enige regelmaat verslag van hun werkzaamheden in de gemeenteraad. Ledenvergaderingen zijn openbaar, maar alleen leden van de afdeling hebben tijdens de vergadering stemrecht.

Agenda en stukken

  • Agenda AAV 30 mei 2022
  • Bijlage 1 – Notulen AAV 25 maart 2022
  • Bijlage 2 – Instellingsbesluit Permanente campagnecommissie (PCC)
  • Bijlage 3 – Bijgestelde begroting 2022
  • Bijlage 4 – Eventuele ingediende moties voor landelijke Congres 115