We komen op voor elkaar

Racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting zijn onacceptabel. We willen dat geen enkele Amsterdammer hier nog mee te maken krijgt. We maken ons er hard voor dat iedereen zich thuis kan voelen en zichzelf kan zijn. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, maken wij ons hard voor het volgende.

 • We verwachten van de gemeente ingrepen wanneer Amsterdammers op basis van ras, achtergrond, seksuele voorkeur of genderidentiteit in de openbare ruimte gediscrimineerd worden, zoals bijvoorbeeld in de taxisector;
 • We belonen partijen die actief bijdragen aan bestrijden van racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting en vice versa. De gemeente hanteert een zero-tolerance beleid en werkt niet samen met dienstverleners of bemiddelaars die discrimineren;
 • We willen dat het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) beter bekend wordt en haar werk kan voortzetten, vooral het nagaan van meldingen om mensen aan te spreken en eventueel in contact te brengen met slachtoffers van racisme en discriminatie om tot een gedragsverandering gesprek te komen is belangrijk naast het registeren en inzichtelijk maken van ontwikkelingen;
 • We zetten in op het vergroten van aangiftebereidheid in geval van racisme en discriminatie. Het is belangrijk om een accuraat beeld te hebben van de echte cijfers. Daarnaast willen we de opsporingsbereidheid vergroten als er sprake is van racisme of discriminatie. Het is belangrijk dat degene die aangifte heeft gedaan hierover wordt teruggekoppeld, waarmee het voor diegene zichtbaar is dat vervolg wordt gegeven aan het aangifte doen.
 • Helaas blijkt antisemitisme nog steeds een groot probleem in de stad. We blijven hier aandacht voor vragen en zetten ons in om antisemitisme tegen te gaan. Naast voorlichting en herdenking van de Holocaust geven we ook voorlichting over geschiedenis van Joden in de stad en de huidige joodse gemeenschap. Ook beveiligen we instellingen waar dit noodzakelijk is zodat Joodse Amsterdammers zich veilig voelen;
 • De aanpak van moslimdiscriminatie en moslimhaat zal de komende jaren meer aandacht moeten krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt en woningmarkt, waar veel moslimjongeren de dupe van zijn;
 • We zetten in op dialoog en uitwisseling tussen verschillende (geloofs)gemeenschappen;
 • We willen een Amsterdams actieplan tegen institutioneel racisme;
 • In 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd beëindigd. Veel sporen
 • van het slavernijverleden zijn nog altijd zichtbaar en werken fysiek en emotioneel door in onze stad. Om de slavernij te erkennen en de afschaffing te eren willen we dat Keti Koti een feestdag is op elke school in Amsterdam en dat 2023 een herdenkingsjaar van de slavernij wordt. We kijken kritisch naar de straatnamen en beelden die refereren aan deze geschiedenis. Waar mogelijk moeten daar een extra uitleg bij. Waar nodig moet de naam worden veranderd;
 • Emancipatie van vrouwen is een groot goed. We willen de representatie van vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen in het Amsterdams straatbeeld verbeteren en in de openbare kunst. Bij nieuwe straatnamen zullen we in blijven zetten op namen van strijders tegen de slavernij, vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen, zodat alle Amsterdammers zich kunnen herkennen in de namen in onze stad. Minimaal 70% van de nieuwe straatnamen moet hieraan voldoen;
 • Wij zetten ons in voor zelfbeschikking van vrouwen en LHBTIQ+ personen daar waar religie een beklemmende rol speelt.