Sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen zijn organisaties die bijdragen aan een gezonde Amsterdamse economie en aan verschillende maatschappelijke doelstellingen, waaronder het stimuleren van de circulaire economie of het bevorderen van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze ondernemingen verdienen het apart genoemd te worden, omdat ze als geen ander laten zien dat economische activiteit hand in hand gaat met maatschappelijke impact. We stimuleren juist díe economische ontwikkeling die kwetsbare Amsterdammers ondersteunt om mee te doen: die hen werk biedt, extra inkomen oplevert en/of meedoen mogelijk maakt.

  • Samen met sociale ondernemers verbeteren we het investeringsklimaat door hubs toe te voegen, (mkb)-netwerken te versterken en in samenwerking met bestaande financierders een Amsterdams impactfonds op te zetten.
  • We voeren het actieplan Sociaal Ondernemerschap/City Deal Impact Ondernemen versneld uit.
  • Er komt bij nieuwe en bestaande gebiedsontwikkeling ruimte voor sociale ondernemers.
  • Bij de gemeente komt een duidelijk aanspreekpunt voor sociale ondernemers, met een toegankelijke online portal.
  • We stimuleren initiatieven om het bewustzijn over bredere maatschappelijke impact bij bedrijven te vergroten, bijvoorbeeld door Sustainable Development Goals-scans.
  • Subsidieer voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt banen binnen sociaal ondernemerschap en sociale firma’s.
  • Om sociale firma’s te ondersteunen gaat de gemeente een substantieel deel van haar inkopen bij sociale firma’s doen.