Schiphol en de Haven

Schiphol en de Haven zijn essentieel voor de internationale concurrentiepositie van Amsterdam, het halen van de duurzaamheidsdoelen, en het banenaanbod in de stad: de aan de Haven en Schiphol gerelateerde directe en indirecte arbeidsplaatsen in de regio wordt elk geschat op meer dan 60.000. De combinatie van de levendige stad met haar talent en onderwijsinstellingen, de luchthaven en de zeehaven biedt een unieke kans om duurzame doelen om te zetten in concrete stappen. Dat vergt echter samenwerking en durf, waarbij de gemeente wat D66 betreft een belangrijke rol speelt.

  • De Amsterdamse Haven speelt een onmisbare rol in de ambitie om Nederland ‘de waterstofrotonde van Europa’ te maken voor de energietransitie in Amsterdam en daarbuiten. We werken samen met relevante partijen om de benodigde ruimte, investeringen en talent te vinden om dit te realiseren.
  • Wat D66 betreft blijft de Haven een onmisbare rol spelen in de circulaire economie. Naast activiteiten op het gebied van afvalverwerking en bouwmaterialen, moet de gemeente met de Haven samenwerken om te kijken op welke andere terreinen de circulaire ambities op grootschalig niveau kunnen worden versterkt.
  • We zorgen voor een goede balans tussen wonen en werken in de Haven, en de bereikbaarheid van inwoners en logistiek.
  • Voortbordurend op de ambitie voor de energietransitie in de Haven, zetten we in op Schiphol als meest duurzame luchthaven en belangrijkste hub-connectiviteit in Europa, waar duurzame energiebronnen voorhanden zijn. We balanceren het belang voor de economie en de overlast. Naast luchthaven, wordt Schiphol ook een belangrijker punt in het internationale treinverkeer.
  • De ambitie om minder korte afstandsvluchten vanaf Schiphol te laten vertrekken, kan alleen gerealiseerd worden als er duurzame alternatieven – zoals de trein en hyperloop door heel Europa – tegenover staan. D66 pleit voor een intensieve samenwerking tussen het Rijk en Nederlandse en Europese steden om dat te bewerkstelligen.