Rijke Schooldag

Wij willen scholen waar je iemand, in plaats van ‘iets’ wordt. Scholen waar ruimte is voor meer dan alleen onderwijs in de basisvakken. Een rijke schooldag met onderwijs, buitenschoolse opvang, sport, cultuur, muziek, gezonde schoollunches, natuur en huiswerkbegeleiding op één locatie voor alle leerlingen. Zorg wordt dichter bij school georganiseerd, onder meer door op school een zorgteam aan te stellen en samenwerking met jeugdgezondheidszorg te verbeteren. In onze diverse stad is het van belang dat leerlingen leren samen te werken en zich in elkaar kunnen verplaatsen. Dat is het doel van de lessen ‘Burgerschap & Democratie’.

  • De inzet op inclusief burgerschapsonderwijs wordt uitgebreid en verrijkt door een kennisplatform om uitwisseling tussen leerkrachten op te zetten.
  • Elke school krijgt de mogelijkheid om meer vakdocenten en/of onderwijsassistenten in te zetten voor een divers aanbod aan sport, cultuur, muziek, groeneducatie en de juiste ondersteuning.
  • We zorgen naast goed geventileerde schoolgebouwen, ook voor gezonde, duurzame en groene schoolgebouwen met een goede warmteregulering en licht. Schoolbesturen krijgen de kans om schoolgebouwen te gebruiken op een manier die bij hun onderwijsvorm past.
  • Schoolgebouwen worden daar waar mogelijk door leerlingen ook buiten schooltijd gebruikt. Om dit succesvol ten uitvoer te brengen, gaan verschillende instanties meer samenwerken.
  • Het succes van schoollunches en de Gezond Eten-pilot wordt omgezet in structureel beleid.
  • Leerkrachten spelen een belangrijke rol in de vroege signalering van problemen bij leerlingen. Wij zorgen voor een goede samenwerking met jeugdzorg en andere instanties. Zorgkaarten op scholen moeten meer helderheid bieden.