Onderwijs: niveau op orde

Nederlandse leerlingen scoren steeds slechter op internationale ranglijsten. Dit komt deels door de lesmethoden die worden gebruikt: wiskunde is te talig en Nederlands focust te veel op ‘begrijpend lezen’. Ook het leesplezier vermindert. Daarom zetten we ons in voor goed reken- en taalonderwijs in Amsterdam en bieden we ruimte om te experimenteren met nieuwe lesmethoden en -technieken. Lezen wordt leuk voor elke Amsterdammer. We gaan de laaggeletterdheid onder 150.000 Amsterdammers, met een oververtegenwoordiging in Noord, Nieuw-West en Zuidoost, tegen. Naast onderwijsinstellingen hebben de bibliotheken hierin ook een centrale rol.