Ondernemerschap

Ondernemers en bedrijven zorgen voor banen en een bruisende stad. In Amsterdam bouwen we voort op de successen van onze sterk ontwikkelde sectoren, maar zagen de afgelopen tijd ook het belang van meer economische diversiteit. Ook het mkb speelt een belangrijke rol in de werkgelegenheid en leefbaarheid in de buurt. We zijn trots op het levendige start-up ecosysteem in Amsterdam. Dit willen we behouden en verder versterken voor scale-ups: de bedrijven die de problemen van morgen oplossen én voor banen zorgen.

  • We gaan het economische programma structureel financieel versterken en maken het banenaanbod diverser, bijvoorbeeld in de sectoren gezondheid, fintech en media. We zetten in op bedrijven die iets aan de stad toevoegen, zoals innovatie, banen of bedrijven die maatschappelijke problemen oplossen.
  • Het mkb wordt in alle buurten betrokken en gestimuleerd om gezamenlijk het winkel- en horecagebied te ontwikkelen.
  • In wijken komen wonen, werken en recreatie samen. Er is niet alleen ruimte voor ‘kantoorbanen’, maar ook voor ambachten en (lichte) maakindustrie.
  • We behouden de aantrekkingskracht van Amsterdam als hub voor creatieve kenniswerkers.
  • Marktondernemers krijgen de ruimte zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden en worden betrokken bij het beleid.
  • D66 staat voor een open bezorgeconomie waarin ruimte is voor nieuwe businessmodellen en innovatieve concepten, maar wel één waarin rekening wordt gehouden met negatieve externaliteiten zoals verkeersdruk, het aanzien van winkelstraten en leefbaarheid van buurten. Dit vraagt om een gemeente die met open houding het gesprek aangaat met nieuwe toetreders en die dialoog faciliteert tussen bewoners, buurtwinkels en lokale horeca. Basisregels voor bezorgbedrijven moeten duidelijk en handhaafbaar zijn.